2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

12th round

20th August 2015, 1300

TJIN CHN Tianjin Chunhua campus 2569 2½ : 2½ 2509 Shanghai Jianqiao University CHN SHGH
GM Wang Yue 2726 ½ - ½ 2704 GM Ni Hua
GM Malakhov 2706 1 - 0 2578 GM Zhou Jianchao
GM Ma Qun 2609 1 - 0 2356 FM Xu Yi
WGM Ning Chunhong 2292 0 - 1 2557 GM Ju Wenjun
GM Khotenashvili 2513 0 - 1 2349 WGM Zhang Xiaowen

JGSU CHN Jiangsu Green Sheep Springs 2525 3½ : 1½ 2468 Hangzhou city CHN HGZH
GM Yu Ruiyuan 2571 ½ - ½ 2661 GM Popov
IM Lin Chen 2448 ½ - ½ 2518 IM Bai Jinshi
GM Wei Yi 2706 1 - 0 2533 GM Gao Rui
IM Shen Yang 2459 1 - 0 2182 WIM Gu Tianlu
IM Guo Qi 2443 ½ - ½ 2444 WGM Lei Tingjie

HBEI CHN Hebei Sports Lottery 2326 ½ : 4½ 2554 Chongqing city CHN CHQG
Zhang Ziji 2223 0 - 1 2681 GM Bu Xiangzhi
GM Wang Rui 2403 0 - 1 2627 GM Zhou Weiqi
IM Wan Yunguo 2477 0 - 1 2500 IM Wang Chen
WIM Wang Doudou 2205 0 - 1 2487 WGM Tan Zhongyi
WIM Zhai Mo 2324 ½ - ½ 2473 WGM Huang Qian

CGDU CHN Chengdu bud team 2193 2 : 3 2521 Beijing North Olympic CHN BJNG
IM Liu Guanchu 2379 0 - 1 2724 GM Yu Yangyi
Xu Xiangyu 2243 ½ - ½ 2557 GM Xiu Deshun
Zhao Yuanhe 2217 1 - 0 2433 IM Wang Yiye
WFM Li Yunshan 1916 ½ - ½ 2365 WGM Wang Jue
Ren Xiaoyi 2211 0 - 1 2527 GM Zhao Xue

QNGD CHN Qingdao School 2394 2½ : 2½ 2386 Zhejiang city CHN ZHJI
GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2634 0 - 1 2755 GM Ding Liren
Fang Yuxiang 2437 1 - 0 2180 Lan Zilun
IM Ma Zhonghan 2468 ½ - ½ 2570 GM Lu Shanglei
Yuan Ye 2114 ½ - ½ 1989 Zhu Jiner
IM Phạm Lê Thảo Nguyên 2319 ½ - ½ 2434 WGM Ding Yixin

GNGO CHN Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress 2343 1 : 4 2405 Sjhandong Jingzhi wine CHN SHND
GM Li Shilong 2508 ½ - ½ 2510 IM Liu Qingnan
GM Zeng Chongsheng 2541 0 - 1 2621 GM Zhao Jun
Xu Yinglun 2443 0 - 1 2573 GM Wen Yang
Li Xueyi 2190 0 - 1 2105 WIM Xu Huahua
Liu Manli 2033 ½ - ½ 2218 WFM Xiao Yiyi

<< Standings after 12th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. BJNG 22 39 CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
3
QNGD
4
CHQG
3
HBEI
CGDU
3
TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH QNGD CHQG HBEI
2. SHGH 19 38 TJIN
3
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
4
SHND
3
QNGD
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
4
CGDU
TJIN
GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND QNGD BJNG CHQG HBEI CGDU
3. CHQG 18 39½ HBEI
CGDU
5
TJIN
GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
QNGD
4
HBEI
CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG QNGD
4. TJIN 17 35½ SHGH
2
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
QNGD
3
GNGO
JGSU
ZHJI
HGZH
SHND
3
SHGH
BJNG CHQG HBEI CGDU QNGD GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND
5. ZHJI 12 32½ QNGD
HGZH
1
SHND
2
SHGH
BJNG
CHQG
2
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
JGSU
3
QNGD
HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU
6. SHND 12 31½ GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
QNGD
SHGH
2
BJNG
½
CHQG
HBEI
2
CGDU
TJIN
2
GNGO
4
JGSU ZHJI HGZH QNGD SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN
7. JGSU 11 31 HGZH
SHND
½
SHGH
2
BJNG
2
CHQG
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
3
QNGD
2
ZHJI
2
HGZH
SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO QNGD ZHJI
8. QNGD 10 27½ ZHJI
½
HBEI
HGZH
3
CGDU
4
SHND
TJIN
2
SHGH
2
GNGO
BJNG
1
JGSU
3
CHQG
1
ZHJI
HBEI HGZH CGDU SHND TJIN SHGH GNGO BJNG JGSU CHQG
9. HGZH 9 27 JGSU
ZHJI
4
QNGD
2
SHND
SHGH
1
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
3
JGSU
ZHJI QNGD SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO
10. GNGO 6 24 SHND
SHGH
½
BJNG
CHQG
HBEI
4
CGDU
TJIN
QNGD
JGSU
2
ZHJI
HGZH
2
SHND
1
SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN QNGD JGSU ZHJI HGZH
11. CGDU 4 19 BJNG
2
CHQG
0
HBEI
QNGD
1
TJIN
½
GNGO
JGSU
1
ZHJI
1
HGZH
SHND
SHGH
BJNG
2
CHQG HBEI QNGD TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH
12. HBEI 4 15½ CHQG
½
QNGD
½
CGDU
TJIN
GNGO
1
JGSU
½
ZHJI
½
HGZH
SHND
3
SHGH
1
BJNG
CHQG
½
QNGD CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG