2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

11th round

27th July 2015, 1300

CHQG CHN Chongqing city 2554 4 : 1 2454 Qingdao School CHN QNGD
GM Zhou Weiqi 2627 1 - 0 2392 Mu Ke
IM Wang Chen 2500 ½ - ½ 2706 GM Inarkiev
GM Bu Xiangzhi 2681 1 - 0 2468 IM Ma Zhonghan
WGM Huang Qian 2473 ½ - ½ 2528 GM Gunina
WGM Tan Zhongyi 2487 1 - 0 2175 WIM Zhou Guijue

TJIN CHN Tianjin Chunhua campus 2574 3 : 2 2405 Sjhandong Jingzhi wine CHN SHND
GM Wang Yue 2726 0 - 1 2573 GM Wen Yang
GM Ma Qun 2609 ½ - ½ 2621 GM Zhao Jun
GM Malakhov 2706 1 - 0 2510 IM Liu Qingnan
WIM Ni Shiqun 2315 ½ - ½ 2105 WIM Xu Huahua
GM Khotenashvili 2513 1 - 0 2218 WFM Xiao Yiyi

JGSU CHN Jiangsu Green Sheep Springs 2525 2 : 3 2412 Zhejiang city CHN ZHJI
GM Wei Yi 2706 0 - 1 2755 GM Ding Liren
IM Lin Chen 2448 0 - 1 2570 GM Lu Shanglei
GM Yu Ruiyuan 2571 ½ - ½ 2180 Lan Zilun
IM Guo Qi 2443 1 - 0 2122 WFM Qiu Mengjie
IM Shen Yang 2459 ½ - ½ 2434 WGM Ding Yixin

HBEI CHN Hebei Sports Lottery 2326 1½ : 3½ 2549 Beijing North Olympic CHN BJNG
IM Wan Yunguo 2477 1 - 0 2713 GM Wang Hao
Zhang Ziji 2223 0 - 1 2724 GM Yu Yangyi
GM Wang Rui 2403 ½ - ½ 2433 IM Wang Yiye
WIM Zhai Mo 2324 0 - 1 2508 GM Harika
WIM Wang Doudou 2205 0 - 1 2365 WGM Wang Jue

CGDU CHN Chengdu bud team 2193 1½ : 3½ 2459 Shanghai Jianqiao University CHN SHGH
Zhao Yuanhe 2217 ½ - ½ 2453 IM Lou Yiping
Xu Xiangyu 2243 ½ - ½ 2578 GM Zhou Jianchao
IM Liu Guanchu 2379 ½ - ½ 2356 FM Xu Yi
Ren Xiaoyi 2211 0 - 1 2557 GM Ju Wenjun
WFM Li Yunshan 1916 0 - 1 2349 WGM Zhang Xiaowen

GNGO CHN Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress 2343 2 : 3 2474 Hangzhou city CHN HGZH
GM Zeng Chongsheng 2541 0 - 1 2691 GM Lysyi
GM Li Shilong 2508 ½ - ½ 2518 IM Bai Jinshi
Xu Yinglun 2443 1 - 0 2533 GM Gao Rui
Li Xueyi 2190 0 - 1 2182 WIM Gu Tianlu
Liu Manli 2033 ½ - ½ 2444 WGM Lei Tingjie

<< Standings after 11th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. BJNG 20 36 CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
3
QNGD
4
CHQG
3
HBEI
CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH QNGD CHQG HBEI
2. SHGH 18 35½ TJIN
3
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
4
SHND
3
QNGD
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
4
CGDU
TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND QNGD BJNG CHQG HBEI CGDU
3. CHQG 16 35 HBEI
CGDU
5
TJIN
GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
QNGD
4
HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG QNGD
4. TJIN 16 33 SHGH
2
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
QNGD
3
GNGO
JGSU
ZHJI
HGZH
SHND
3
SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU QNGD GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND
5. ZHJI 11 30 QNGD
HGZH
1
SHND
2
SHGH
BJNG
CHQG
2
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
JGSU
3
QNGD HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU
6. SHND 10 27½ GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
QNGD
SHGH
2
BJNG
½
CHQG
HBEI
2
CGDU
TJIN
2
GNGO JGSU ZHJI HGZH QNGD SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN
7. JGSU 9 27½ HGZH
SHND
½
SHGH
2
BJNG
2
CHQG
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
3
QNGD
2
ZHJI
2
HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO QNGD ZHJI
8. HGZH 9 25½ JGSU
ZHJI
4
QNGD
2
SHND
SHGH
1
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
3
JGSU ZHJI QNGD SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO
9. QNGD 9 25 ZHJI
½
HBEI
HGZH
3
CGDU
4
SHND
TJIN
2
SHGH
2
GNGO
BJNG
1
JGSU
3
CHQG
1
ZHJI HBEI HGZH CGDU SHND TJIN SHGH GNGO BJNG JGSU CHQG
10. GNGO 6 23 SHND
SHGH
½
BJNG
CHQG
HBEI
4
CGDU
TJIN
QNGD
JGSU
2
ZHJI
HGZH
2
SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN QNGD JGSU ZHJI HGZH
11. CGDU 4 17 BJNG
2
CHQG
0
HBEI
QNGD
1
TJIN
½
GNGO
JGSU
1
ZHJI
1
HGZH
SHND
SHGH
BJNG CHQG HBEI QNGD TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH
12. HBEI 4 15 CHQG
½
QNGD
½
CGDU
TJIN
GNGO
1
JGSU
½
ZHJI
½
HGZH
SHND
3
SHGH
1
BJNG
CHQG QNGD CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG