2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

4th round

13th April 2015, 1300

JGSU CHN Jiangsu Green Sheep Springs 2525 2 : 3 2521 Beijing North Olympic CHN BJNG
GM Yu Ruiyuan 2571 0 - 1 2724 GM Yu Yangyi
GM Wei Yi 2706 1 - 0 2557 GM Xiu Deshun
IM Lin Chen 2448 ½ - ½ 2433 IM Wang Yiye
IM Guo Qi 2443 0 - 1 2365 WGM Wang Jue
IM Shen Yang 2459 ½ - ½ 2527 GM Zhao Xue

ZHJI CHN Zhejiang city 2383 1½ : 3½ 2528 Shanghai Jianqiao University CHN SHGH
GM Lu Shanglei 2570 1 - 0 2453 IM Lou Yiping
GM Matlakov 2693 ½ - ½ 2704 GM Ni Hua
Xu Minghui 2229 0 - 1 2578 GM Zhou Jianchao
Zhu Jiner 1989 0 - 1 2349 WGM Zhang Xiaowen
WGM Ding Yixin 2434 0 - 1 2557 GM Ju Wenjun

GNGO CHN Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress 2346 1½ : 3½ 2554 Chongqing city CHN CHQG
GM Zeng Chongsheng 2541 ½ - ½ 2500 IM Wang Chen
FM Zhu Yi 2288 0 - 1 2627 GM Zhou Weiqi
Xu Yinglun 2443 0 - 1 2681 GM Bu Xiangzhi
IM Batkhuyag 2426 1 - 0 2473 WGM Huang Qian
Liu Manli 2033 0 - 1 2487 WGM Tan Zhongyi

TJIN CHN Tianjin Chunhua campus 2574 3½ : 1½ 2326 Hebei Sports Lottery CHN HBEI
GM Ma Qun 2609 ½ - ½ 2477 IM Wan Yunguo
GM Wang Yue 2726 1 - 0 2403 GM Wang Rui
GM Malakhov 2706 ½ - ½ 2223 Zhang Ziji
GM Khotenashvili 2513 1 - 0 2205 WIM Wang Doudou
WIM Ni Shiqun 2315 ½ - ½ 2324 WIM Zhai Mo

HGZH CHN Hangzhou city 2474 1½ : 3½ 2405 Sjhandong Jingzhi wine CHN SHND
GM Gao Rui 2533 ½ - ½ 2621 GM Zhao Jun
GM Lysyi 2691 0 - 1 2510 IM Liu Qingnan
IM Bai Jinshi 2518 ½ - ½ 2573 GM Wen Yang
WGM Lei Tingjie 2444 0 - 1 2218 WFM Xiao Yiyi
WIM Gu Tianlu 2182 ½ - ½ 2105 WIM Xu Huahua

QNGD CHN Qingdao School 2442 4 : 1 2173 Chengdu bud team CHN CGDU
IM Ma Zhonghan 2468 1 - 0 2277 FM Li Di
Mu Ke 2392 0 - 1 2217 Zhao Yuanhe
GM Inarkiev 2706 1 - 0 2243 Xu Xiangyu
Yuan Ye 2114 1 - 0 1916 WFM Li Yunshan
GM Gunina 2528 1 - 0 2211 Ren Xiaoyi

<< Standings after 4th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. SHGH 8 14 TJIN
3
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH SHND QNGD BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND QNGD BJNG CHQG HBEI CGDU
2. BJNG 7 12 CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI HGZH SHND SHGH QNGD CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH QNGD CHQG HBEI
3. CHQG 6 14½ HBEI
CGDU
5
TJIN
GNGO
JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG QNGD HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG QNGD
4. SHND 6 12½ GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
QNGD SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH QNGD SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN
5. QNGD 6 12 ZHJI
½
HBEI
HGZH
3
CGDU
4
SHND TJIN SHGH GNGO BJNG JGSU CHQG ZHJI HBEI HGZH CGDU SHND TJIN SHGH GNGO BJNG JGSU CHQG
6. TJIN 5 11½ SHGH
2
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU QNGD GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU QNGD GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND
7. HGZH 3 10 JGSU
ZHJI
4
QNGD
2
SHND
SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI QNGD SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO
8. ZHJI 2 9 QNGD
HGZH
1
SHND
2
SHGH
BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU QNGD HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU
9. GNGO 2 7 SHND
SHGH
½
BJNG
CHQG
HBEI CGDU TJIN QNGD JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN QNGD JGSU ZHJI HGZH
10. JGSU 1 7 HGZH
SHND
½
SHGH
2
BJNG
2
CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO QNGD ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO QNGD ZHJI
11. CGDU 1 BJNG
2
CHQG
0
HBEI
QNGD
1
TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI QNGD TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH
12. HBEI 1 5 CHQG
½
QNGD
½
CGDU
TJIN
GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG QNGD CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG