2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

2nd round

11th April 2015, 1300

TJIN CHN Tianjin Chunhua campus 2574 2½ : 2½ 2552 Beijing North Olympic CHN BJNG
GM Ma Qun 2609 ½ - ½ 2724 GM Yu Yangyi
GM Malakhov 2706 1 - 0 2433 IM Wang Yiye
GM Wang Yue 2726 ½ - ½ 2713 GM Wang Hao
GM Khotenashvili 2513 0 - 1 2527 GM Zhao Xue
WIM Ni Shiqun 2315 ½ - ½ 2365 WGM Wang Jue

GNGO CHN Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress 2346 ½ : 4½ 2459 Shanghai Jianqiao University CHN SHGH
Xu Yinglun 2443 ½ - ½ 2578 GM Zhou Jianchao
GM Zeng Chongsheng 2541 0 - 1 2453 IM Lou Yiping
FM Zhu Yi 2288 0 - 1 2356 FM Xu Yi
Liu Manli 2033 0 - 1 2349 WGM Zhang Xiaowen
IM Batkhuyag 2426 0 - 1 2557 GM Ju Wenjun

ZHJI CHN Zhejiang city 2373 1 : 4 2474 Hangzhou city CHN HGZH
GM Matlakov 2693 1 - 0 2533 GM Gao Rui
Lan Zilun 2180 0 - 1 2691 GM Lysyi
GM Lu Shanglei 2570 0 - 1 2518 IM Bai Jinshi
WGM Ding Yixin 2434 0 - 1 2444 WGM Lei Tingjie
Zhu Jiner 1989 0 - 1 2182 WIM Gu Tianlu

CGDU CHN Chengdu bud team 2193 0 : 5 2554 Chongqing city CHN CHQG
Zhao Yuanhe 2217 0 - 1 2681 GM Bu Xiangzhi
IM Liu Guanchu 2379 0 - 1 2500 IM Wang Chen
Xu Xiangyu 2243 0 - 1 2627 GM Zhou Weiqi
Ren Xiaoyi 2211 0 - 1 2487 WGM Tan Zhongyi
WFM Li Yunshan 1916 0 - 1 2473 WGM Huang Qian

JGSU CHN Jiangsu Green Sheep Springs 2525 ½ : 4½ 2405 Sjhandong Jingzhi wine CHN SHND
GM Wei Yi 2706 ½ - ½ 2621 GM Zhao Jun
IM Lin Chen 2448 0 - 1 2510 IM Liu Qingnan
GM Yu Ruiyuan 2571 0 - 1 2573 GM Wen Yang
IM Shen Yang 2459 0 - 1 2218 WFM Xiao Yiyi
IM Guo Qi 2443 0 - 1 2105 WIM Xu Huahua

QNGD CHN Qingdao School 2454 4½ : ½ 2326 Hebei Sports Lottery CHN HBEI
GM Inarkiev 2706 1 - 0 2403 GM Wang Rui
IM Ma Zhonghan 2468 1 - 0 2223 Zhang Ziji
Mu Ke 2392 1 - 0 2477 IM Wan Yunguo
WIM Zhou Guijue 2175 ½ - ½ 2205 WIM Wang Doudou
GM Gunina 2528 1 - 0 2324 WIM Zhai Mo

<< Standings after 2nd round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. CHQG 4 HBEI
CGDU
5
TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG QNGD HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG QNGD
2. SHGH 4 TJIN
3
GNGO
JGSU ZHJI HGZH SHND QNGD BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND QNGD BJNG CHQG HBEI CGDU
3. HGZH 3 JGSU
ZHJI
4
QNGD SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI QNGD SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO
4. BJNG 3 CGDU
3
TJIN
GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH QNGD CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH QNGD CHQG HBEI
5. SHND 2 6 GNGO
JGSU
ZHJI HGZH QNGD SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH QNGD SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN
6. ZHJI 2 QNGD
HGZH
1
SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU QNGD HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU
7. QNGD 2 5 ZHJI
½
HBEI
HGZH CGDU SHND TJIN SHGH GNGO BJNG JGSU CHQG ZHJI HBEI HGZH CGDU SHND TJIN SHGH GNGO BJNG JGSU CHQG
8. GNGO 2 4 SHND
SHGH
½
BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN QNGD JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN QNGD JGSU ZHJI HGZH
9. TJIN 1 SHGH
2
BJNG
CHQG HBEI CGDU QNGD GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU QNGD GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND
10. JGSU 1 3 HGZH
SHND
½
SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO QNGD ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO QNGD ZHJI
11. CGDU 0 2 BJNG
2
CHQG
0
HBEI QNGD TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG HBEI QNGD TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH
12. HBEI 0 1 CHQG
½
QNGD
½
CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG CHQG QNGD CGDU TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG