13th World Youth U16 Chess Olympiad: Győr 2014

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

Hungary Transdanubium West 3 (HUN8)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: ISR2 HUN5 RSA HUN4 HKG RSA3 JOR KOR2 IRQ
Score: 0 1 0 0 3 1 12½ 36 10 5 21 34.7 1634 1532 50.
1 Giczi, Alexandra Laura 1424 Hungary 0 0 0 1 ½ 0 ½ 0 2 8 1 2 5 25.0 1727 1534
2 Juhász, Judit 1668 Hungary 0 1 0 0 1 1 0 3 7 3 0 4 42.9 1752 1702
3 Pál, István 1406 Hungary 0 0 0 0 1 1 1 3 7 3 0 4 42.9 1672 1622
4 Gaál, Zsóka 1319 Hungary 0 0 ½ -w/o 0 1 0 7 1 1 5 21.4 1524 1331
res. Lendvai, Olivér 1248 Hungary 0 0 0 ½ ½ 1 1 3 7 2 2 3 42.9 1465 1415
1454 L L L L W W L W L 9 3 0 6 6 : 12
ELO Match results matches + = - MP's