2013 Yicheng Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

China Qingdao School (QNGD)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: GNGO TJIN HBEI ZHJI SHGH HUBE SHND BJNG JGSU CHQG QNHU GNGO TJIN HBEI ZHJI SHGH HUBE SHND BJNG JGSU CHQG QNHU
Score: 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 ½ 3 1 2 52½ 110 33 39 38 47.7 2444 2423 7.
GM Jobava, Baadur 2695 Georgia 1 ½ 1 1 ½ 1 1 6 7 5 2 0 85.7 2463 2772
GM Zhou Weiqi 2622 China 1 ½ 1 1 0 1 ½ ½ ½ 1 1 1 0 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 13½ 22 9 9 4 61.4 2534 2614
GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2614 Vietnam 0 ½ 1 ½ 2 4 1 2 1 50.0 2605 2605
IM Wang Shuai 2438 China ½ ½ 1 0 1 0 50.0 2731
IM Yap Kim, Steven 2414 The Philippines 0 0 ½ ½ 3 0 1 2 16.7 2505 2232
Ma Zhonghan 2404 China 0 0 1 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 ½ 1 ½ ½ 17 3 7 7 38.2 2519 2432
Mu Ke 2302 China 0 0 1 ½ 0 0 0 0 ½ ½ 0 +w/o 12 2 3 7 29.2 2497 2286
IM Gunina, Valentina 2509 Russia 1 1 0 ½ 1 1 1 7 5 1 1 78.6 2232 2462
WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2269 Vietnam 0 0 0 0 3 0 0 3 0.0 2442 1642
IM Phạm Lê Thảo Nguyên 2360 Vietnam 0 0 1 ½ 4 1 1 2 37.5 2237 2150
WIM Gong Qianyun 2335 China 1 ½ 0 1 ½ 0 ½ ½ 4 8 2 4 2 50.0 2291 2291
WIM Ni Shiqun 2267 China 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 0 ½ ½ 9 22 5 8 9 40.9 2372 2307
2576 W L L W L W W L L W W D L W L L W D L L L W 22 9 2 11 20 : 24
ELO Match results matches + = - MP's