2012 Yicheng Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

China Qingdao School (QNGD)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: TJIN BJNG CGDU SHGH GNGO JGSU SHND WUXI HBEI ZHJI CHQG TJIN BJNG CGDU SHGH GNGO JGSU SHND WUXI HBEI ZHJI CHQG
Score: 2 3 ½ 1 1 3 2 1 3 2 2 46 110 20 52 38 41.8 2459 2402 10.
GM Jobava, Baadur 2711 Georgia 1 0 ½ ½ 2 4 1 2 1 50.0 2498 2498
GM Lê Quang Liêm 2698 Vietnam ½ 0 ½ ½ 1 ½ 0 1 4 8 2 4 2 50.0 2542 2542
GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2656 Vietnam ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5 10 0 10 0 50.0 2526 2526
Ma Zhonghan 2369 China 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 7 22 1 12 9 31.8 2536 2403
Mu Ke 2286 China 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 5 21 1 8 12 23.8 2517 2315
Wang Tongsen 2112 China 0 0 1 0 0 1 0.0 2668
WGM Phạm Lê Thảo Nguyên 2425 Vietnam 1 0 1 1 1 1 0 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 13 18 10 6 2 72.2 2286 2452
WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2356 Vietnam ½ 1 1 ½ 3 4 2 2 0 75.0 2313 2506
WIM Gong Qianyun 2302 China ½ 0 0 0 1 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 0 0 0 0 1 ½ ½ 7 22 3 8 11 31.8 2416 2283
2572 L L D L W L D D D D L D L W L D L D W L D L 22 3 9 10 15 : 29
ELO Match results matches + = - MP's