40th Chess Olympiad: Istanbul 2012

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: NCA BIH MLT INA GEO EGY TUR2 TUR ENG PHI UZB
Score: 3 4 2 2 2 3 3 2 3 29 44 17 24 3 65.9 2421 2538 7.
1 GM Lê Quang Liêm 2693 Vietnam 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 8 10 6 4 0 80.0 2547 2787 5.
2 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2639 Vietnam 1 0 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 10 4 5 1 65.0 2467 2577 30.
3 IM Nguyễn Văn Huy 2506 Vietnam ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 6 9 3 6 0 66.7 2399 2524 27.
4 IM Nguyễn Đức Hòa 2505 Vietnam ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 10 2 7 1 55.0 2297 2333 45.
res. GM Đào Thiên Hải 2518 Vietnam 1 ½ ½ 0 1 3 5 2 2 1 60.0 2363 2435
2589 W L W W D D D W W D W 11 6 4 1 16 : 6
ELO Match results matches + = - MP's