2011 Tianjin Yicheng Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

China Qingdao School (QNGD)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: ZHJI HBEI TJIN SHGH SHND CHQG JGSU BJNG CGDU ZHJI HBEI TJIN SHGH SHND CHQG JGSU BJNG CGDU
Score: 3 2 1 4 3 3 1 3 3 2 3 47½ 90 29 37 24 52.8 2432 2453 3.
GM Lê Quang Liêm 2689 Vietnam ½ 1 1 ½ ½ 1 6 3 3 0 75.0 2407 2600
GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2635 Vietnam ½ 0 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 12 4 7 1 62.5 2553 2648
IM Wang Shuai 2424 China ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 4 7 2 4 1 57.1 2482 2532
Xu Hanbing 2378 China 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 2 8 0 4 4 25.0 2457 2264
Ma Zhonghan 2262 China 0 ½ 0 1 0 ½ ½ 0 0 1 ½ ½ ½ 0 0 1 ½ ½ 7 18 3 8 7 38.9 2547 2467
Wang Dongsen 2091 China 0 0 1 1 3 1 0 2 33.3 2487 2362
Gunina, Valentina 2487 Russia 1 1 1 3 3 3 0 0 100.0 2303 3103
WIM Phạm Lê Thảo Nguyên 2341 Vietnam 0 1 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ 12 2 5 5 37.5 2299 2212
WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2311 Vietnam 1 ½ 1 3 2 1 0 83.3 2258 2531
WIM Gong Qianyun 2232 China 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 11½ 18 9 5 4 63.9 2342 2444
2523 D W W L L D W W W D D W D L W W L W 18 9 5 4 23 : 13
ELO Match results matches + = - MP's