World Team Chess Championship (women): 2009

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: GEO POL USA CHN2 UKR IND ARM RUS CHN
Score: 2 1 ½ 1 ½ 1 2 11 36 3 16 17 30.6 2418 2277 10.
1 WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2265 Vietnam ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ 9 1 5 3 38.9 2492 2412 9.
2 WIM Phạm Lê Thảo Nguyên 2301 Vietnam 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 2 8 0 4 4 25.0 2452 2259 10.
3 WFM Hoàng Thị Như Ý 2114 Vietnam 1 1 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 4 9 2 4 3 44.4 2384 2341 7.
4 WFM Phạm Bích Ngọc 2145 Vietnam 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 7 0 3 4 21.4 2376 2146 9.
res. WFM Võ Thị Kim Phụng 2078 Vietnam 0 0 0 0 3 0 0 3 0.0 2301 1501
2206 L L D L L L L L D 9 0 2 7 2 : 16
ELO Match results matches + = - MP's