3rd Asian Indoor Chess Games: Hanoi 2009

<< [ Information || Play-offs || The preliminary round || Statistics ]

Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The preliminary round Play-offs RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th SF F pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: IRQ UZB CHN PHI KAZ QAT IND IRI JPN IND CHN
Score: 1 3 3 3 4 3 33½ 52 25 17 10 64.4 2417 2519 2.
1 men GM Lê Quang Liêm 2602 1 0 1 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 9 12 7 4 1 75.0 2585 2778
2 men GM Đào Thiên Hải 2542 1 ½ 0 1 1 1 0 ½ ½ ½ 0 0 6 12 4 4 4 50.0 2583 2583
3 men GM Nguyễn Anh Dũng 2454 ½ 1 2 1 1 0 75.0 2092
1 wom WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2265 1 1 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 6 10 4 4 2 60.0 2357 2429
2 wom WIM Phạm Lê Thảo Nguyên 2301 1 0 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 0 10 5 3 2 65.0 2289 2399
3 wom WGM Lê Thanh Tú 2305 1 1 1 0 1 ½ 6 4 1 1 75.0 2171 2364
2476 W W L W W W L W W W L 11 8 0 3 16 : 6
ELO Match results matches + = - MP's