16th Asian Team Chess Championship: Kolkata 2009

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: SIN IRI IND2 IND BAN INA NEP
Score: 2 3 4 4 4 22 28 19 6 3 78.6 2333 2563 2.
1 GM Lê Quang Liêm 2624 Vietnam 1 0 ½ 1 1 1 6 4 1 1 75.0 2547 2740 1.
2 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2616 Vietnam 1 1 1 0 1 1 1 6 7 6 0 1 85.7 2400 2709 2.
3 GM Bùi Vinh 2488 Vietnam 1 ½ ½ 1 1 1 5 6 4 2 0 83.3 2204 2477 2.
4 GM Đào Thiên Hải 2524 Vietnam ½ ½ 1 0 1 3 5 2 2 1 60.0 2345 2417 3.
res. GM Nguyễn Anh Dũng 2447 Vietnam ½ 1 1 1 4 3 1 0 87.5 2069 2405 1.
2563 W D W L W W W 7 5 1 1 11 : 3
ELO Match results matches + = - MP's