38th Chess Olympiad (women): Dresden 2008

<< [ Information || The final group || Statistics || Men's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: ICS POL SCO VEN ISR SUI SRB MGL HUN ARG BIH
Score: 1 3 2 ½ 1 3 25 44 18 14 12 56.8 2201 2251 26.
1 WGM Lê Thanh Tú 2324 Vietnam 1 0 1 1 1 0 ½ 0 0 ½ 5 10 4 2 4 50.0 2338 2338 29.
2 WFM Phạm Lê Thảo Nguyên 2304 Vietnam 1 0 1 ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 10 5 3 2 65.0 2233 2343 17.
3 WIM Lê Kiều Thiên Kim 2291 Vietnam ½ ½ 1 1 0 ½ ½ ½ 8 2 5 1 56.3 2145 2188 30.
4 WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2250 Vietnam 1 0 1 0 1 0 0 1 4 8 4 0 4 50.0 2170 2170 24.
res. WFM Đặng Bích Ngọc 2186 Vietnam 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 5 8 3 4 1 62.5 2078 2173 9.
2292 W L W W D W L W L L W 11 6 1 4 13 : 9
ELO Match results matches + = - MP's