1st Asian Club Chess Cup: Al-Ain 2008

[ Information || The final group || Statistics ] >>

Vietnam Vietnam Victory club (VTVC, Vietnam)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: BHUC GLKN QIYU TJCC FSAT YMCC AAIN
Score: 4 3 4 ½ 4 2 19 28 15 8 5 67.9 2412 2545 5.
1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2567 Vietnam 1 1 ½ 1 0 1 ½ 5 7 4 2 1 71.4 2539 2697 2.
2 GM Đào Thiên Hải 2510 Vietnam 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ 7 3 3 1 64.3 2436 2538
3 GM Nguyễn Anh Dũng 2496 Vietnam 1 1 ½ 1 0 1 1 7 5 1 1 78.6 2357 2587 3.
4 CM Nguyễn Văn Huy 2422 Vietnam 1 ½ ½ 1 0 1 0 4 7 3 2 2 57.1 2318 2368
res. Đặng Tất Thắng 2261 Vietnam 0 0 0 0 0 0.0
2499 W W L W L W D 7 4 1 2 9 : 5
ELO Match results matches + = - MP's