15th Asian Team Chess Championship: Visakhapatnam 2008

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]

7th round

9th January 2008, 1430

IND IND India Reds 2570 2½ : 1½ 2424 Iran IRI IRI
GM Sasikiran 2677 1 - 0 2504 GM Mahjoob
GM Ganguly 2579 ½ - ½ 2400 IM Darban
IM Gopal 2528 1 - 0 2442 IM Ghane
IM Gupta 2495 0 - 1 2348 Nasri

UZB UZB Uzbekistan 2528 3 : 1 2466 India Blues IND IND2
GM Gareev 2557 1 - 0 2486 GM Neelotpal
IM Filippov 2502 1 - 0 2491 GM Deepan Chakravarthy
GM Iuldachev 2526 ½ - ½ 2465 IM Rohit
GM Dzhumaev 2527 ½ - ½ 2423 IM Arun

VIE VIE Vietnam 2533 4 : 0 1400 Afghanistan AFG AFG
GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2551 1 - 0 Farazi
GM Lê Quang Liêm 2540 1 - 0 Sharify
GM Nguyễn Anh Dũng 2525 1 - 0 Anit
GM Đào Thiên Hải 2517 1 - 0 Fidaeyi

CHN CHN China 2661 3½ : ½ 2079 Sri Lanka SRI SRI
GM Wang Yue 2698 1 - 0 1999 Telge Peiris
GM Bu Xiangzhi 2691 1 - 0 1964 Rajapaksha
GM Wang Hao 2665 1 - 0 2187 Russell
GM Zhao Jun 2589 ½ - ½ 2167 Galappaththi

<< Standings after 7th round

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7
1. CHN 12 21½ VIE
2
AFG
4
UZB
IND
2
IRI
3
IND2
SRI
2. IND 12 19½ IND2
2
SRI
4
VIE
3
CHN
2
UZB
AFG
IRI
3. VIE 11 19 CHN
2
UZB
3
IND
1
IRI
IND2
SRI
4
AFG
4
4. UZB 8 16½ SRI
4
VIE
1
CHN
½
AFG
4
IND
IRI
IND2
3
5. IRI 6 14½ AFG
3
IND2
3
SRI
3
VIE
CHN
1
UZB
IND
6. IND2 5 12 IND
2
IRI
1
AFG
SRI
VIE
CHN
½
UZB
1
7. AFG 2 6 IRI
1
CHN
0
IND2
UZB
0
SRI
3
IND
½
VIE
0
8. SRI 0 3 UZB
0
IND
0
IRI
1
IND2
½
AFG
1
VIE
0
CHN
½