15th Asian Team Chess Championship: Visakhapatnam 2008

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]

6th round

8th January 2008, 1430

IND2 IND India Blues 2436 ½ : 3½ 2651 China CHN CHN
GM Neelotpal 2486 ½ - ½ 2698 GM Wang Yue
IM Rohit 2465 0 - 1 2691 GM Bu Xiangzhi
IM Arun 2423 0 - 1 2665 GM Wang Hao
IM Prathamesh 2371 0 - 1 2551 GM Zhou Jianchao

IRI IRI Iran 2445 1½ : 2½ 2528 Uzbekistan UZB UZB
GM Ghaem Maghami 2589 ½ - ½ 2557 GM Gareev
IM Darban 2400 0 - 1 2502 IM Filippov
IM Ghane 2442 1 - 0 2526 GM Iuldachev
Nasri 2348 0 - 1 2527 GM Dzhumaev

AFG AFG Afghanistan 1400 ½ : 3½ 2538 India Reds IND IND
Farazi 0 - 1 2579 GM Ganguly
Sharify ½ - ½ 2550 GM Kunte
Anit 0 - 1 2528 IM Gopal
Fidaeyi 0 - 1 2495 IM Gupta

SRI SRI Sri Lanka 2087 0 : 4 2533 Vietnam VIE VIE
Telge Peiris 1999 0 - 1 2551 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Russell 2187 0 - 1 2540 GM Lê Quang Liêm
Galappaththi 2167 0 - 1 2525 GM Nguyễn Anh Dũng
Nishendra 1996 0 - 1 2517 GM Đào Thiên Hải

<< Standings after 6th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7
1. CHN 10 18 VIE
2
AFG
4
UZB
IND
2
IRI
3
IND2
SRI
2. IND 10 17 IND2
2
SRI
4
VIE
3
CHN
2
UZB
AFG
IRI
3. VIE 9 15 CHN
2
UZB
3
IND
1
IRI
IND2
SRI
4
AFG
4. UZB 6 13½ SRI
4
VIE
1
CHN
½
AFG
4
IND
IRI
IND2
5. IRI 6 13 AFG
3
IND2
3
SRI
3
VIE
CHN
1
UZB
IND
6. IND2 5 11 IND
2
IRI
1
AFG
SRI
VIE
CHN
½
UZB
7. AFG 2 6 IRI
1
CHN
0
IND2
UZB
0
SRI
3
IND
½
VIE
8. SRI 0 UZB
0
IND
0
IRI
1
IND2
½
AFG
1
VIE
0
CHN