15th Asian Team Chess Championship: Visakhapatnam 2008

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]

5th round

7th January 2008, 1430

CHN CHN China 2651 3 : 1 2484 Iran IRI IRI
GM Wang Yue 2698 ½ - ½ 2589 GM Ghaem Maghami
GM Bu Xiangzhi 2691 ½ - ½ 2504 GM Mahjoob
GM Wang Hao 2665 1 - 0 2400 IM Darban
GM Zhou Jianchao 2551 1 - 0 2442 IM Ghane

UZB UZB Uzbekistan 2528 1½ : 2½ 2584 India Reds IND IND
GM Gareev 2557 ½ - ½ 2677 GM Sasikiran
IM Filippov 2502 0 - 1 2579 GM Ganguly
GM Iuldachev 2526 ½ - ½ 2550 GM Kunte
GM Dzhumaev 2527 ½ - ½ 2528 IM Gopal

VIE VIE Vietnam 2533 2½ : 1½ 2466 India Blues IND IND2
GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2551 ½ - ½ 2486 GM Neelotpal
GM Lê Quang Liêm 2540 1 - 0 2491 GM Deepan Chakravarthy
GM Nguyễn Anh Dũng 2525 ½ - ½ 2465 IM Rohit
GM Đào Thiên Hải 2517 ½ - ½ 2423 IM Arun

SRI SRI Sri Lanka 2079 1 : 3 1400 Afghanistan AFG AFG
Rajapaksha 1964 0 - 1 Farazi
Russell 2187 0 - 1 Sharify
Galappaththi 2167 1 - 0 Anit
Nishendra 1996 0 - 1 Fidaeyi

<< Standings after 5th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7
1. CHN 8 14½ VIE
2
AFG
4
UZB
IND
2
IRI
3
IND2 SRI
2. IND 8 13½ IND2
2
SRI
4
VIE
3
CHN
2
UZB
AFG IRI
3. VIE 7 11 CHN
2
UZB
3
IND
1
IRI
IND2
SRI AFG
4. IRI 6 11½ AFG
3
IND2
3
SRI
3
VIE
CHN
1
UZB IND
5. IND2 5 10½ IND
2
IRI
1
AFG
SRI
VIE
CHN UZB
6. UZB 4 11 SRI
4
VIE
1
CHN
½
AFG
4
IND
IRI IND2
7. AFG 2 IRI
1
CHN
0
IND2
UZB
0
SRI
3
IND VIE
8. SRI 0 UZB
0
IND
0
IRI
1
IND2
½
AFG
1
VIE CHN