15th Asian Team Chess Championship: Visakhapatnam 2008

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]

4th round

6th January 2008, 1430

IND IND India Reds 2575 2 : 2 2651 China CHN CHN
GM Sasikiran 2677 ½ - ½ 2698 GM Wang Yue
GM Ganguly 2579 ½ - ½ 2691 GM Bu Xiangzhi
GM Kunte 2550 ½ - ½ 2665 GM Wang Hao
IM Gupta 2495 ½ - ½ 2551 GM Zhou Jianchao

IRI IRI Iran 2471 1½ : 2½ 2533 Vietnam VIE VIE
GM Ghaem Maghami 2589 ½ - ½ 2551 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn
GM Mahjoob 2504 0 - 1 2540 GM Lê Quang Liêm
IM Ghane 2442 ½ - ½ 2525 GM Nguyễn Anh Dũng
Nasri 2348 ½ - ½ 2517 GM Đào Thiên Hải

AFG AFG Afghanistan 1400 0 : 4 2528 Uzbekistan UZB UZB
Farazi 0 - 1 2557 GM Gareev
Sharify 0 - 1 2502 IM Filippov
Anit 0 - 1 2526 GM Iuldachev
Fidaeyi 0 - 1 2527 GM Dzhumaev

IND2 IND India Blues 2438 3½ : ½ 2079 Sri Lanka SRI SRI
GM Deepan Chakravarthy 2491 1 - 0 1999 Telge Peiris
IM Rohit 2465 1 - 0 1964 Rajapaksha
IM Arun 2423 ½ - ½ 2187 Russell
IM Prathamesh 2371 1 - 0 2167 Galappaththi

<< Standings after 4th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7
1. CHN 6 11½ VIE
2
AFG
4
UZB
IND
2
IRI IND2 SRI
2. IND 6 11 IND2
2
SRI
4
VIE
3
CHN
2
UZB AFG IRI
3. IRI 6 10½ AFG
3
IND2
3
SRI
3
VIE
CHN UZB IND
4. IND2 5 9 IND
2
IRI
1
AFG
SRI
VIE CHN UZB
5. VIE 5 CHN
2
UZB
3
IND
1
IRI
IND2 SRI AFG
6. UZB 4 SRI
4
VIE
1
CHN
½
AFG
4
IND IRI IND2
7. AFG 0 IRI
1
CHN
0
IND2
UZB
0
SRI IND VIE
8. SRI 0 UZB
0
IND
0
IRI
1
IND2
½
AFG VIE CHN