15th Asian Team Chess Championship: Visakhapatnam 2008

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]

3rd round

5th January 2008, 1430

VIE VIE Vietnam 2533 1 : 3 2570 India Reds IND IND
GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2551 ½ - ½ 2677 GM Sasikiran
GM Lê Quang Liêm 2540 0 - 1 2579 GM Ganguly
GM Nguyễn Anh Dũng 2525 ½ - ½ 2528 IM Gopal
GM Đào Thiên Hải 2517 0 - 1 2495 IM Gupta

CHN CHN China 2651 3½ : ½ 2528 Uzbekistan UZB UZB
GM Wang Yue 2698 1 - 0 2557 GM Gareev
GM Bu Xiangzhi 2691 1 - 0 2502 IM Filippov
GM Wang Hao 2665 1 - 0 2526 GM Iuldachev
GM Zhou Jianchao 2551 ½ - ½ 2527 GM Dzhumaev

IND2 IND India Blues 2453 2½ : 1½ 1400 Afghanistan AFG AFG
GM Neelotpal 2486 1 - 0 Farazi
GM Deepan Chakravarthy 2491 ½ - ½ Sharify
IM Rohit 2465 1 - 0 Anit
IM Prathamesh 2371 0 - 1 Fidaeyi

SRI SRI Sri Lanka 2079 1 : 3 2460 Iran IRI IRI
Telge Peiris 1999 0 - 1 2589 GM Ghaem Maghami
Rajapaksha 1964 0 - 1 2504 GM Mahjoob
Russell 2187 ½ - ½ 2400 IM Darban
Galappaththi 2167 ½ - ½ 2348 Nasri

<< Standings after 3rd round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7
1. IRI 6 9 AFG
3
IND2
3
SRI
3
VIE CHN UZB IND
2. CHN 5 VIE
2
AFG
4
UZB
IND IRI IND2 SRI
3. IND 5 9 IND2
2
SRI
4
VIE
3
CHN UZB AFG IRI
4. VIE 3 6 CHN
2
UZB
3
IND
1
IRI IND2 SRI AFG
5. IND2 3 IND
2
IRI
1
AFG
SRI VIE CHN UZB
6. UZB 2 SRI
4
VIE
1
CHN
½
AFG IND IRI IND2
7. AFG 0 IRI
1
CHN
0
IND2
UZB SRI IND VIE
8. SRI 0 1 UZB
0
IND
0
IRI
1
IND2 AFG VIE CHN