15th Asian Team Chess Championship: Visakhapatnam 2008

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]

2nd round

4th January 2008, 1430

UZB UZB Uzbekistan 2528 1 : 3 2533 Vietnam VIE VIE
GM Gareev 2557 ½ - ½ 2551 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn
IM Filippov 2502 0 - 1 2540 GM Lê Quang Liêm
GM Iuldachev 2526 0 - 1 2525 GM Nguyễn Anh Dũng
GM Dzhumaev 2527 ½ - ½ 2517 GM Đào Thiên Hải

AFG AFG Afghanistan 1400 0 : 4 2632 China CHN CHN
Farazi 0 - 1 2698 GM Wang Yue
Sharify 0 - 1 2691 GM Bu Xiangzhi
Anit 0 - 1 2589 GM Zhao Jun
Fidaeyi 0 - 1 2551 GM Zhou Jianchao

IRI IRI Iran 2484 3 : 1 2466 India Blues IND IND2
GM Ghaem Maghami 2589 ½ - ½ 2486 GM Neelotpal
GM Mahjoob 2504 1 - 0 2491 GM Deepan Chakravarthy
IM Darban 2400 ½ - ½ 2465 IM Rohit
IM Ghane 2442 1 - 0 2423 IM Arun

IND IND India Reds 2538 4 : 0 2079 Sri Lanka SRI SRI
GM Ganguly 2579 1 - 0 1964 Rajapaksha
GM Kunte 2550 1 - 0 2187 Russell
IM Gopal 2528 1 - 0 2167 Galappaththi
IM Gupta 2495 1 - 0 1996 Nishendra

<< Standings after 2nd round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7
1. IRI 4 6 AFG
3
IND2
3
SRI VIE CHN UZB IND
2. IND 3 6 IND2
2
SRI
4
VIE CHN UZB AFG IRI
CHN 3 6 VIE
2
AFG
4
UZB IND IRI IND2 SRI
4. VIE 3 5 CHN
2
UZB
3
IND IRI IND2 SRI AFG
5. UZB 2 5 SRI
4
VIE
1
CHN AFG IND IRI IND2
6. IND2 1 3 IND
2
IRI
1
AFG SRI VIE CHN UZB
7. AFG 0 1 IRI
1
CHN
0
IND2 UZB SRI IND VIE
8. SRI 0 0 UZB
0
IND
0
IRI IND2 AFG VIE CHN