15th Asian Team Chess Championship: Visakhapatnam 2008

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]

1st round

3rd January 2008, 1430

VIE VIE Vietnam 2533 2 : 2 2651 China CHN CHN
GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2551 1 - 0 2698 GM Wang Yue
GM Lê Quang Liêm 2540 ½ - ½ 2691 GM Bu Xiangzhi
GM Nguyễn Anh Dũng 2525 ½ - ½ 2665 GM Wang Hao
GM Đào Thiên Hải 2517 0 - 1 2551 GM Zhou Jianchao

IND2 IND India Blues 2466 2 : 2 2575 India Reds IND IND
GM Neelotpal 2486 0 - 1 2677 GM Sasikiran
GM Deepan Chakravarthy 2491 ½ - ½ 2579 GM Ganguly
IM Rohit 2465 ½ - ½ 2550 GM Kunte
IM Arun 2423 1 - 0 2495 IM Gupta

IRI IRI Iran 2484 3 : 1 1400 Afghanistan AFG AFG
GM Ghaem Maghami 2589 1 - 0 Farazi
GM Mahjoob 2504 1 - 0 Sharify
IM Darban 2400 1 - 0 Anit
IM Ghane 2442 0 - 1 Fidaeyi

SRI SRI Sri Lanka 2079 0 : 4 2528 Uzbekistan UZB UZB
Telge Peiris 1999 0 - 1 2557 GM Gareev
Rajapaksha 1964 0 - 1 2502 IM Filippov
Russell 2187 0 - 1 2526 GM Iuldachev
Galappaththi 2167 0 - 1 2527 GM Dzhumaev

Standings after 1st round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7
1. UZB 2 4 SRI
4
VIE CHN AFG IND IRI IND2
2. IRI 2 3 AFG
3
IND2 SRI VIE CHN UZB IND
3. IND2 1 2 IND
2
IRI AFG SRI VIE CHN UZB
VIE 1 2 CHN
2
UZB IND IRI IND2 SRI AFG
IND 1 2 IND2
2
SRI VIE CHN UZB AFG IRI
CHN 1 2 VIE
2
AFG UZB IND IRI IND2 SRI
7. AFG 0 1 IRI
1
CHN IND2 UZB SRI IND VIE
8. SRI 0 0 UZB
0
IND IRI IND2 AFG VIE CHN