38th Chess Olympiad: Dresden 2008

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: UKR SIN LUX JPN CUB ISL NED CHN ENG COL SRB
Score: 4 2 3 2 1 29 44 20 18 6 65.9 2505 2622 9.
1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2567 Vietnam ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ ½ 11 3 7 1 59.1 2572 2637 32.
2 GM Lê Quang Liêm 2583 Vietnam ½ 1 1 1 ½ 1 1 ½ 0 1 ½ 8 11 6 4 1 72.7 2520 2695 9.
3 GM Đào Thiên Hải 2510 Vietnam ½ 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 9 5 3 1 72.2 2527 2693 8.
4 CM Nguyễn Văn Huy 2422 Vietnam 0 1 1 ½ 0 ½ 3 6 2 2 2 50.0 2432 2432
res. GM Từ Hoàng Thông 2496 Vietnam 1 1 1 ½ 0 1 ½ 5 7 4 2 1 71.4 2412 2570
2539 L W W W D W W D L W W 11 7 2 2 16 : 6
ELO Match results matches + = - MP's