1st World Team Chess Championship (women): Ekaterinburg 2007

[ Information || The final group || Statistics ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: CHN ARM RUS CZE POL BOT GEO GER UKR
Score: ½ ½ 3 2 4 2 ½ 16½ 36 11 11 14 45.8 2314 2285 7.
1 WIM Lê Kiều Thiên Kim 2298 Vietnam 0 0 0 ½ 1 1 0 0 8 2 1 5 31.3 2412 2271 8.
2 WFM Lê Thanh Tú 2306 Vietnam 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 0 0 9 3 3 3 50.0 2318 2318 5.
3 WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2317 Vietnam 0 1 0 ½ ½ ½ 0 7 1 3 3 35.7 2369 2267 9.
4 WGM Nguyễn Thị Thanh An 2284 Vietnam ½ 0 0 1 ½ 1 ½ 7 2 3 2 50.0 2320 2320 4.
res. WFM Phạm Lê Thảo Nguyên 2263 Vietnam 1 1 0 1 ½ 5 3 1 1 70.0 2061 2210 3.
2301 L W L W D W L D L 9 3 2 4 8 : 10
ELO Match results matches + = - MP's