2nd Asian Indoor Chess Games: Macau 2007

[ Information || The final group || Statistics ] >>

Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: SIN QAT IRQ KAZ CHN IND
Score: 4 1 4 2 2 16½ 24 14 5 5 68.8 2404 2521 3.
1 men GM Nguyễn Anh Dũng 2537 1 0 1 ½ ½ ½ 6 2 3 1 58.3 2549 2606
2 men GM Lê Quang Liêm 2534 1 0 1 1 0 1 4 6 4 0 2 66.7 2504 2629
3 men GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2530 0 0 0 0 0 0.0
1 wom WGM Nguyễn Thị Thanh An 2324 +w/o 0 1 1 1 ½ 6 4 1 1 75.0 2394 2543
2 wom WIM Lê Kiều Thiên Kim 2292 +w/o 1 1 1 ½ 0 6 4 1 1 75.0 2120 2269
3 wom WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2265 0 0 0 0 0 0.0
2481 W L W W D D 6 3 2 1 8 : 4
ELO Match results matches + = - MP's