37th Chess Olympiad: Turin 2006

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: PLE AND ISL MDA IRI ALG ESP BRA SWE BUL BLR AZE SVK
Score: 4 3 1 3 2 2 2 2 1 29 52 16 26 10 55.8 2466 2509 39.
1 GM Đào Thiên Hải 2560 Vietnam ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 10 0 7 3 35.0 2618 2508 122.
2 GM Nguyễn Anh Dũng 2542 Vietnam ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 10 0 7 3 35.0 2575 2465 119.
3 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2555 Vietnam 1 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ 12 5 5 2 62.5 2475 2570 33.
4 IM Lê Quang Liêm 2473 Vietnam 1 1 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 13 7 5 1 73.1 2427 2602 7.
1 res. GM Từ Hoàng Thông 2457 Vietnam 1 1 ½ 1 4 3 1 0 87.5 2260 2596
2 res. FM Đinh Đức Trọng 2387 Vietnam 1 ½ 0 3 1 1 1 50.0 2002 2002
2533 W W L W L W D D D W D L W 13 6 4 3 16 : 10
ELO Match results matches + = - MP's