12th Russian Chess Premier League: Sochi 2005

<< [ Information || Premier League || Higher league || Statistics ] >>

Russia Debiut-DVGU Vladivostok (DDVL)

See context-sensitive help
Stage: Premier League RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: YNSM TSSM LADA TPSR USVD LKZN PTNT TMSK ROVR EKSA MSCF
Score: 3 3 2 2 1 26 66 6 40 20 39.4 2593 2513 11.
1 GM Burmakin, Vladimir 2552 ½ ½ 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 11 0 7 4 31.8 2668 2535
2 GM Tseshkovsky, Vitaly 2589 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 11 1 9 1 50.0 2627 2627
3 GM Brodsky, Mikhail 2532 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 11 1 9 1 50.0 2593 2593
4 IM Bachin, Vitaly 2510 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 3 9 0 6 3 33.3 2556 2431
5 IM Batsanin, Dmitry 2467 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 10 0 7 3 35.0 2560 2450
6 FM Romanov, Evgeny 2437 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 10 4 0 6 40.0 2567 2495
1 res. IM Kravtsov, Sergei 2388 ½ ½ 0 1 3 0 2 1 33.3 2490 2365
2 res. IM Petukhov, Valery 2471 0 0 1 0 0 1 0.0 2628
2520 D W D L L L L L W L L 11 2 2 7 6 : 16
ELO Match results matches + = - MP's