14th Asian Cities Chess Campionship: Manila 2004

[ Information || The final group || Statistics ]

Vietnam Ho Chi Minh city (HCHM, Vietnam)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: MLNG KNCH MCAU SANA BYE TNAU KLUM BSBN HONG
Score: ½ ½ 4 2 2 0 14½ 32 11 7 14 45.3 2107 2071 14.
1 Trần Đức Hòa Khánh 2200 0 1 0 0 0 1 5 1 0 4 20.0 2166 1926
2 Nguyễn Hoàng Tuấn 2227 ½ 0 1 0 0 ½ 1 3 7 2 2 3 42.9 2204 2154
3 Tô Quốc Khanh 2302 0 0 1 1 0 ½ 1 1 8 4 1 3 56.3 2116 2159
4 Tôn Thất Như Tùng 0 ½ 1 1 0 ½ 1 1 5 8 4 2 2 62.5 2085 2180
res. Huỳnh Lâm Bình Nguyên 0 0 ½ ½ 1 4 0 2 2 25.0 1892 1699
2132 L L W D L L W W 8 3 1 4 7 : 9
ELO Match results matches + = - MP's