13th Asian Team Chess Championship: Jodhpur 2003

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: SRI IND2 IND3 CHN IND TKM KAZ BYE KGZ
Score: 4 2 2 3 1 2 19½ 32 15 9 8 60.9 2405 2485 5.
1 GM Đào Thiên Hải 2564 Vietnam 1 1 1 ½ 1 1 0 1 8 6 1 1 81.3 2483 2734 1.
2 GM Nguyễn Anh Dũng 2530 Vietnam 1 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 8 4 3 1 68.8 2436 2577 4.
3 GM Từ Hoàng Thông 2506 Vietnam 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 8 4 3 1 68.8 2360 2501 3.
4 Tô Quốc Khanh 2299 Vietnam 1 0 ½ 0 0 ½ 2 6 1 2 3 33.3 2282 2157 10.
res. Bảo Quang Vietnam 0 0 0 2 0 0 2 0.0 2525
2475 W W D L D W L W 8 4 2 2 10 : 6
ELO Match results matches + = - MP's