7th Russian Chess Premier League: Smolensk 2000

<< [ Information || Premier League || First league || Statistics ] >>

Premier League

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th ]

11th round

25th April 2000

TMSK RUS Siberia Tomsk 2580 4 : 2 2466 GPZ-1 Phoenix Moscow RUS PHMS
GM Rublevsky 2662 1 - 0 2534 GM Balashov
GM Pigusov 2610 ½ - ½ 2524 IM Nikolenko
GM Filippov 2584 1 - 0 2459 IM Ulko
GM Scherbakov 2552 ½ - ½ 2438 IM Saulin
GM Vaulin 2540 ½ - ½ 2428 IM Donchenko
GM Khasin 2529 ½ - ½ 2415 IM Ivanov

TSNS RUS Transsib Novosibirsk 2440 2½ : 3½ 2455 Politekhnik Nizhny Tagil RUS PTNT
GM Makarov 2513 ½ - ½ 2415 IM Chuprov
IM Chigvintsev 2405 0 - 1 2552 IM Motylev
IM Karpov 2423 1 - 0 2493 IM Ovechkin
IM Erikalov 2441 ½ - ½ 2452 IM Vokarev
Vekshenkov 2443 ½ - ½ 2370 Ogloblin
Garagulia 2416 0 - 1 2447 Ozgibtsev

UVMY RUS Universitet Maykop 2521 4½ : 1½ 2441 TsEM Smolensk RUS CEMS
GM Tregubov 2615 ½ - ½ 2606 GM Alexandrov
GM Malaniuk 2572 1 - 0 2489 IM Zhelnin
GM Poluliakhov 2526 1 - 0 2439 Fedulov
GM Brodsky 2514 1 - 0 2370 Meshkov
GM Beshukov 2460 0 - 1 2375 Neverovsky
IM Maiorov 2436 1 - 0 2366 Svirin

NVKZ RUS SK Novokuznetsk 2470 3½ : 2½ 2408 Politekhnik-Yantar Tomsk RUS PTYT
IM Iskusnykh 2495 1 - 0 2487 IM Belozerov
IM Nevostruev 2472 ½ - ½ 2400 IM Nikitin
IM Lopushnoi 2420 ½ - ½ 2428 FM Frolov
Gutov 2477 0 - 1 2380 IM Loskutov
GM Arkhipov 2527 ½ - ½ 2403 Kalashnikov
IM Smirnov 2426 1 - 0 2351 Kirillov

VRNZ RUS OShK Voronezh 2404 3 : 3 2437 GShK Saratov RUS GSKS
IM Chernyshov 2544 ½ - ½ 2532 IM Diachkov
IM Sergienko 2425 0 - 1 2515 IM Ilyushin
IM Kopionkin 2353 ½ - ½ 2442 IM Tunik
Chuprikov 2365 ½ - ½ 2365 Rodin
Rodin 2343 ½ - ½ 2363 Karavaev
Terentiev 2393 1 - 0 2406 IM Lobach

PRSM RUS M. Saulin PRSFI Moscow 2321 2 : 4 2561 Sankt Petersburg Lentransgaz RUS SPET
IM Perun 2401 ½ - ½ 2629 GM Sakaev
IM Kovchan 2441 ½ - ½ 2582 GM Volkov
FM Bondarenko 2302 ½ - ½ 2543 GM Ivanov
Mikheev 2335 ½ - ½ 2540 GM Yemelin
Kireev 2212 0 - 1 2558 GM Ionov
Frolov 2233 0 - 1 2515 GM Lugovoi

<< Standings after 11th round

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. SPET 46 22 PTNT
VRNZ
PHMS
4
UVMY
5
PTYT
NVKZ
4
CEMS
TMSK
4
GSKS
TSNS
PRSM
4
2. TMSK 46 19 PTYT
CEMS
GSKS
PRSM
6
VRNZ
UVMY
3
NVKZ
4
SPET
2
TSNS
PTNT
PHMS
4
3. UVMY 38 17 GSKS
PRSM
6
VRNZ
SPET
1
NVKZ
TMSK
3
TSNS
3
PTNT
PHMS
3
PTYT
CEMS
4. PHMS 38 14 TSNS
4
PTNT
SPET
2
PTYT
CEMS
4
GSKS
3
PRSM
6
VRNZ
UVMY
3
NVKZ
TMSK
2
5. PTNT 33 11 SPET
PHMS
PTYT
4
CEMS
GSKS
3
PRSM
VRNZ
2
UVMY
NVKZ
TMSK
TSNS
6. TSNS 33 8 PHMS
2
PTYT
CEMS
GSKS
PRSM
5
VRNZ
2
UVMY
3
NVKZ
3
TMSK
SPET
PTNT
7. VRNZ 32½ 11 PRSM
4
SPET
UVMY
NVKZ
TMSK
½
TSNS
4
PTNT
4
PHMS
PTYT
CEMS
GSKS
3
8. PTYT 31 9 TMSK
TSNS
PTNT
2
PHMS
SPET
½
CEMS
3
GSKS
PRSM
4
VRNZ
UVMY
NVKZ
NVKZ 31 9 CEMS
2
GSKS
4
PRSM
VRNZ
UVMY
SPET
2
TMSK
2
TSNS
3
PTNT
PHMS
PTYT
10. GSKS 28½ 5 UVMY
NVKZ
2
TMSK
½
TSNS
PTNT
3
PHMS
3
PTYT
CEMS
2
SPET
PRSM
5
VRNZ
3
11. CEMS 26 7 NVKZ
4
TMSK
TSNS
½
PTNT
PHMS
2
PTYT
3
SPET
½
GSKS
4
PRSM
5
VRNZ
UVMY
12. PRSM 13 0 VRNZ
2
UVMY
0
NVKZ
TMSK
0
TSNS
1
PTNT
PHMS
0
PTYT
2
CEMS
1
GSKS
1
SPET
2