7th Russian Chess Premier League: Smolensk 2000

<< [ Information || Premier League || First league || Statistics ] >>

Premier League

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th ]

2nd round

16th April 2000

SPET RUS Sankt Petersburg Lentransgaz 2587 3½ : 2½ 2410 OShK Voronezh RUS VRNZ
GM Svidler 2672 1 - 0 2544 IM Chernyshov
GM Sakaev 2629 1 - 0 2425 IM Sergienko
GM Volkov 2582 ½ - ½ 2428 IM Raetsky
GM Ivanov 2543 0 - 1 2353 IM Kopionkin
GM Yemelin 2540 ½ - ½ 2365 Chuprikov
GM Ionov 2558 ½ - ½ 2343 Rodin

TMSK RUS Siberia Tomsk 2579 4½ : 1½ 2494 TsEM Smolensk RUS CEMS
GM Rublevsky 2662 ½ - ½ 2684 GM Fedorov
GM Pigusov 2610 ½ - ½ 2606 GM Alexandrov
GM Filippov 2584 1 - 0 2489 IM Zhelnin
GM Scherbakov 2552 1 - 0 2439 Fedulov
GM Vaulin 2540 1 - 0 2370 Meshkov
GM Khasin 2529 ½ - ½ 2375 Neverovsky

PTNT RUS Politekhnik Nizhny Tagil 2422 1½ : 4½ 2477 GPZ-1 Phoenix Moscow RUS PHMS
IM Chuprov 2415 0 - 1 2534 GM Balashov
IM Ovechkin 2493 ½ - ½ 2524 IM Nikolenko
IM Vokarev 2452 ½ - ½ 2477 IM Shabanov
Ogloblin 2370 0 - 1 2459 IM Ulko
Ozgibtsev 2447 ½ - ½ 2438 IM Saulin
Dashevsky 2355 0 - 1 2428 IM Donchenko

TSNS RUS Transsib Novosibirsk 2440 1½ : 4½ 2408 Politekhnik-Yantar Tomsk RUS PTYT
GM Makarov 2513 ½ - ½ 2487 IM Belozerov
IM Chigvintsev 2405 0 - 1 2400 IM Nikitin
IM Karpov 2423 ½ - ½ 2428 FM Frolov
IM Erikalov 2441 0 - 1 2380 IM Loskutov
Vekshenkov 2443 ½ - ½ 2403 Kalashnikov
Garagulia 2416 0 - 1 2351 Kirillov

NVKZ RUS SK Novokuznetsk 2459 4 : 2 2432 GShK Saratov RUS GSKS
IM Iskusnykh 2495 1 - 0 2532 IM Diachkov
IM Nevostruev 2472 ½ - ½ 2515 IM Ilyushin
IM Lopushnoi 2420 ½ - ½ 2442 IM Tunik
GM Arkhipov 2527 1 - 0 2375 IM Dmitriev
IM Smirnov 2426 1 - 0 2365 Rodin
IM Zaitsev 2413 0 - 1 2363 Karavaev

UVMY RUS Universitet Maykop 2539 6 : 0 2307 M. Saulin PRSFI Moscow RUS PRSM
GM Dreev 2680 1 - 0 2401 IM Perun
GM Tregubov 2615 1 - 0 2441 IM Kovchan
GM Poluliakhov 2526 1 - 0 2335 Mikheev
GM Brodsky 2514 1 - 0 2212 Kireev
GM Beshukov 2460 1 - 0 2233 Frolov
IM Maiorov 2436 1 - 0 2222 Cherkasov

<< Standings after 2nd round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. UVMY 4 GSKS
PRSM
6
VRNZ SPET NVKZ TMSK TSNS PTNT PHMS PTYT CEMS
2. PHMS 4 TSNS
4
PTNT
SPET PTYT CEMS GSKS PRSM VRNZ UVMY NVKZ TMSK
3. TMSK 8 4 PTYT
CEMS
GSKS PRSM VRNZ UVMY NVKZ SPET TSNS PTNT PHMS
4. SPET 7 4 PTNT
VRNZ
PHMS UVMY PTYT NVKZ CEMS TMSK GSKS TSNS PRSM
5. PTYT 7 2 TMSK
TSNS
PTNT PHMS SPET CEMS GSKS PRSM VRNZ UVMY NVKZ
6. VRNZ 2 PRSM
4
SPET
UVMY NVKZ TMSK TSNS PTNT PHMS PTYT CEMS GSKS
7. NVKZ 6 2 CEMS
2
GSKS
4
PRSM VRNZ UVMY SPET TMSK TSNS PTNT PHMS PTYT
8. CEMS 2 NVKZ
4
TMSK
TSNS PTNT PHMS PTYT SPET GSKS PRSM VRNZ UVMY
9. GSKS 0 UVMY
NVKZ
2
TMSK TSNS PTNT PHMS PTYT CEMS SPET PRSM VRNZ
10. PTNT 4 0 SPET
PHMS
PTYT CEMS GSKS PRSM VRNZ UVMY NVKZ TMSK TSNS
11. TSNS 0 PHMS
2
PTYT
CEMS GSKS PRSM VRNZ UVMY NVKZ TMSK SPET PTNT
12. PRSM 2 0 VRNZ
2
UVMY
0
NVKZ TMSK TSNS PTNT PHMS PTYT CEMS GSKS SPET