11th Asian Cities Chess Campionship: Genting Highlands 1998

[ Information || The final group || Statistics ]

Vietnam Ho Chi Minh city (HCHM, Vietnam)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: DBAI KRCH SING BEIR JHBH TASH KLUM PDNG ABDH
Score: 2 2 3 0 2 1 19½ 36 17 5 14 54.2 2201 2208 7.
1 Lê Hiền Thục 0 +w/o 1 0 1 0 0 0 1 4 9 4 0 5 44.4 2326 2239
2 Trần Đức Hòa Khánh 1 +w/o 0 1 1 0 1 0 1 6 9 6 0 3 66.7 2218 2313
3 Trần Vĩnh Lộc 1 0 1 1 ½ 0 0 ½ 1 5 9 4 2 3 55.6 2164 2207
4 Trương Đức Chiến 0 0 ½ 1 1 0 1 ½ ½ 9 3 3 3 50.0 2114 2114
1 res. Đặng Tất Thắng 2245 0 0 0 0 0 0.0
2 res. Nguyễn Phước Trung 0 0 0 0 0 0.0
2061 D D W W W L D L W 9 4 3 2 11 : 7
ELO Match results matches + = - MP's