33rd Chess Olympiad (women): Elista 1998

<< [ Information || The final group || Statistics || Men's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: JPN UZB GEO POL CHN BUL BLR CUB USA SCO GER ARM GRE
Score: 3 3 1 0 2 ½ 1 3 1 2 2 22½ 39 16 13 10 57.7 2284 2341 14.
1 IM Hoàng Thanh Trang 2350 Vietnam 1 ½ 1 0 1 1 ½ ½ 1 0 1 ½ 8 12 6 4 2 66.7 2324 2449 8.
2 WIM Nguyễn Thị Thuận Hóa 2205 Vietnam 1 ½ ½ 0 0 0 1 3 7 2 2 3 42.9 2284 2234
3 Lê Kiều Thiên Kim Vietnam 1 ½ 1 ½ 0 1 ½ 0 1 1 1 ½ 8 12 6 4 2 66.7 2252 2377 10.
res. WIM Nguyễn Thị Tường Vân 2220 Vietnam 1 0 ½ ½ 0 ½ 1 0 8 2 3 3 43.8 2271 2228 34.
2258 W D W L L W W L L W L W W 13 7 1 5 15 : 11
ELO Match results matches + = - MP's