10th Asian Team Chess Championship: Kuala Lumpur 1993

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: BRU KAZ SIN NZL MYA JPN CHN PHI UZB
Score: 4 1 3 4 ½ 18½ 36 14 9 13 51.4 2267 2274 8.
1 Nguyễn Anh Dũng 2280 Vietnam 1 ½ ½ ½ 0 0 0 7 1 3 3 35.7 2381 2279 14.
2 IM Từ Hoàng Thông 2435 Vietnam 1 0 0 0 1 1 ½ 7 3 1 3 50.0 2309 2309 11.
3 Cao Sang 2195 Vietnam 1 0 1 1 1 0 0 4 7 4 0 3 57.1 2253 2303 5.
4 Phan Hưng Chí Vietnam 1 ½ ½ 0 1 0 3 6 2 2 2 50.0 2243 2243 9.
1 res. Hoàng Nam Thắng Vietnam 0 ½ 1 0 4 1 1 2 37.5 2164 2077
2 res. Trần Chí Thanh Vietnam 1 1 1 ½ ½ 4 5 3 2 0 80.0 2179 2419 1.
2228 W L L W L W L L L 9 3 0 6 6 : 12
ELO Match results matches + = - MP's