29th Chess Olympiad (women): Novi Sad 1990

<< [ Information || The final group || Statistics || Men's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: ZIM YUG CUB IND FRA YUG3 NED SUI DEN FIN GER HUN ESP GDR
Score: 3 ½ 2 2 1 2 1 2 2 ½ 1 22½ 42 18 9 15 53.6 2170 2170 20.
1 Mai Thị Thanh Hương Vietnam +w/o 0 0 ½ 0 1 ½ 0 0 3 9 2 2 5 33.3 2256 2063 55.
2 Phạm Ngọc Thanh Vietnam +w/o 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 12 6 5 1 70.8 2182 2315 5.
3 Nguyễn Thị Kim Ngân Vietnam +w/o ½ 1 0 1 0 1 ½ 0 0 0 5 11 4 2 5 45.5 2162 2090 34.
res. Phan Huỳnh Băng Ngân Vietnam 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 10 6 0 4 60.0 2098 2170 18.
2000 W L W D W L W L W W W L D L 14 7 2 5 16 : 12
ELO Match results matches + = - MP's