7th European Team Chess Championship: Skara 1980

<< [ Information || The Championship Final || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 || Statistics — final | Statistics — preliminaries ] >>

Hungary Hungary (HUN) — final

See context-sensitive help
Stage: The Championship Final RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: SWE URS BUL CSR ISR YUG ENG
Score: 4 4 5 29 56 10 38 8 51.8 2495 2509 2.
1 GM Portisch, Lajos 2655 Hungary ½ 1 ½ ½ ½ ½ 6 1 5 0 58.3 2583 2640 3.
2 GM Ribli, Zoltán 2610 Hungary ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 7 0 5 2 35.7 2551 2449 6.
3 GM Adorján, András 2550 Hungary ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 7 0 7 0 50.0 2499 2499 3.
4 GM Sax, Gyula 2570 Hungary 0 ½ 1 0 ½ ½ 1 7 2 3 2 50.0 2479 2479 3.
5 GM Csom, István 2510 Hungary ½ ½ 1 ½ ½ 3 5 1 4 0 60.0 2487 2559 4.
6 GM Faragó, Iván 2505 Hungary 1 ½ ½ 0 ½ 1 6 2 3 1 58.3 2480 2537 5.
7 GM Vadász, László 2500 Hungary 0 ½ 1 0 1 5 2 1 2 50.0 2468 2468 3.
8 IM Pintér, József 2535 Hungary ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 7 2 5 0 64.3 2465 2567 3.
1 res. IM Lukács, Péter 2405 Hungary ½ ½ ½ ½ 2 4 0 4 0 50.0 2426 2426 4.
2 res. IM Hazai, László 2425 Hungary 0 ½ ½ 2 0 1 1 25.0 2440
2554 L D D W L W W 7 3 2 2 8 : 6
ELO Match results matches + = - MP's