6th European Team Chess Championship: Moscow 1977

<< [ Information || The Championship Final || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 || Statistics — final | Statistics — preliminaries ] >>

Hungary Hungary (HUN) — final

See context-sensitive help
Stage: The Championship Final RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: YUG ROM ENG URS GER BUL CSR
Score: 6 2 4 31 56 15 32 9 55.4 2483 2519 2.
1 GM Portisch, Lajos 2625 Hungary 1 ½ 1 0 ½ 1 ½ 7 3 3 1 64.3 2566 2668 2.
2 GM Ribli, Zoltán 2595 Hungary ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 7 2 5 0 64.3 2519 2621 1.
3 GM Sax, Gyula 2565 Hungary ½ ½ 0 0 ½ 1 6 1 3 2 41.7 2505 2448 5.
4 GM Csom, István 2535 Hungary 0 1 1 0 ½ ½ ½ 7 2 3 2 50.0 2487 2487 4.
5 GM Adorján, András 2530 Hungary ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ 7 1 5 1 50.0 2479 2479 4.
6 GM Faragó, Iván 2500 Hungary ½ 1 1 0 ½ 0 3 6 2 2 2 50.0 2468 2468 4.
7 GM Vadász, László 2495 Hungary ½ ½ ½ 1 ½ ½ 6 1 5 0 58.3 2432 2489 1.
8 GM Bárczay, László 2470 Hungary 0 ½ ½ ½ ½ 1 3 6 1 4 1 50.0 2443 2443 4.
1 res. IM Lukács, Péter 2450 Hungary ½ 1 1 3 2 1 0 83.3 2397 2670
2 res. IM Hazai, László 2440 Hungary ½ ½ 1 0 1 0 50.0 2400
2539 L W W L W D W 7 4 1 2 9 : 5
ELO Match results matches + = - MP's