13th Soviet Team Chess Championship: Rīga 1975

<< [ Information || Final A | Final B | Final C || Group 1 | Group 2 | Group 3 || Statistics ] >>

Qualifying group 3

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

2nd round

UKR UKR Ukrainian SSR 2446 5½ : 3½ 2281 Kazakh SSR KAZ KAZ
GM Beliavsky 2500 0 - 1 2465 Mukhin
IM Podgaets 2500 ½ - ½ 2450 Vladimirov
GM Savon 2575 1 - 0 Dzuban
GM Tukmakov 2570 ½ - ½ 2410 Katalymov
IM Romanishin 2485 1 - 0 Seredenko
Alburt 2420 0 - 1 Siniavsky
Mikhalchishin 2425 1 - 0 Nikitin
WIM Litinskaya 2290 ½ - ½ Muslimova
Semenova 2245 1 - 0 Matveeva

MDA MDA Moldavian SSR 2262 2½ : 6½ 2392 Georgian SSR GEO GEO
GM Lutikov 2545 ½ - ½ 2495 GM Gurgenidze
Popov 0 - 1 2535 GM Gufeld
Nevednichy ½ - ½ 2525 IM Dzindzichashvili
Klovsky ½ - ½ 2440 Georgadze
Shusterman ½ - ½ 2390 Ubilava
Gorniak 0 - 1 Chikovani
Chebanenko 2410 ½ - ½ Izvozchikov
Nevednichaya 0 - 1 2410 IM Gaprindashvili
Agababean 0 - 1 2335 WIM Alexandria

TJK TJK Tajik SSR 2217 1½ : 7½ 2384 Estonian SSR EST EST
Slutsky 2350 ½ - ½ 2495 IM Nei
Danov 0 - 1 2395 Kärner
Usmanov 1 - 0 2480 Rytov
Khusenov 0 - 1 2415 Etruk
Levit 0 - 1 2360 Hermlin
Kogan 0 - 1 2415 Vooremaa
Mordvintsev 0 - 1 2375 Heuer
Zitserman 0 - 1 2305 WIM Ranniku
Guseva 0 - 1 2215 Sammul

<< Standings after 2nd round >>

See context-sensitive help
fin no. code pts MP 1 2 3 4 5
A 1. UKR 13½ 4 EST
8
KAZ
GEO MDA TJK
2. GEO 13 4 KAZ
MDA
UKR TJK EST
B 3. EST 2 UKR
1
TJK
MDA KAZ GEO
4. MDA 2 TJK
5
GEO
EST UKR KAZ
C 5. KAZ 6 0 GEO
UKR
TJK EST MDA
6. TJK 0 MDA
4
EST
KAZ GEO UKR