13th Soviet Team Chess Championship: Rīga 1975

<< [ Information || Final A | Final B | Final C || Group 1 | Group 2 | Group 3 || Statistics ] >>

Qualifying group 2

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

3rd round

UZB UZB Uzbek SSR 2268 2 : 7 2467 Leningrad city RUS SPET
Grigorian, L. 2490 0 - 1 2705 GM Karpov
Ruderfer 2410 0 - 1 2665 GM Korchnoi
Agzamov 0 - 1 2580 GM Taimanov
Grushevsky 1 - 0 2410 Tseitlin
Maslov 2300 0 - 1 2450 Lukin
Kaiumov ½ - ½ 2440 Faibisovich
Tsamriuk ½ - ½ 2420 Vorotnikov
Mkrtychan 2215 0 - 1 2330 WIM Levitina
Goldman 0 - 1 Kristol

RUS RUS Russian SFSR 2501 7½ : 1½ 2241 Kyrgyz SSR KGZ KGZ
GM Spassky 2625 1 - 0 2400 Zilberman
GM Polugaevsky 2645 1 - 0 2370 Ustinov
GM Geller 2600 ½ - ½ Mamatov
IM Tseshkovsky 2555 ½ - ½ Slepoi
GM Kholmov 2540 1 - 0 Ilyinsky
GM Suetin 2520 ½ - ½ Loboda
Sveshnikov 2480 1 - 0 Yurtaev
WIM Kozlovskaya 2315 1 - 0 Samaganova
WIM Kislova 2230 1 - 0 Sabirova

BLR BLR Belorussian SSR 2333 6 : 3 2242 Turkmen SSR TKM TKM
Kupreichik 2460 0 - 1 2395 Kakageldiev
Kapengut 2460 ½ - ½ 2380 Kudriashov
Shereshevsky 2415 1 - 0 Geldymamedov
Mochalov ½ - ½ Kolpakov
Litvinov 2470 0 - 1 Valiev
Dydyshko 2395 1 - 0 Nurmamedov
Begun 1 - 0 Balliev
Golovei 1 - 0 Pronina
Kostina 1 - 0 Shlepneva

<< Standings after 3rd round >>

See context-sensitive help
fin no. code pts MP 1 2 3 4 5
A 1. RUS 20½ 5 TKM
SPET
KGZ
UZB BLR
2. SPET 18½ 5 KGZ
7
RUS
UZB
7
BLR TKM
B 3. BLR 14 4 UZB
3
KGZ
5
TKM
6
SPET RUS
UZB 14 4 BLR
6
TKM
6
SPET
2
RUS KGZ
C 5. KGZ 0 SPET
2
BLR
4
RUS
TKM UZB
6. TKM 0 RUS
½
UZB
3
BLR
3
KGZ SPET