5th European Team Chess Championship: Bath 1973

<< [ Information || The Championship Final || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 || Statistics — final | Statistics — preliminaries ] >>

Hungary Hungary (HUN) — preliminaries

See context-sensitive help
Stage: Group 6 RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: TUR YUG GRE
Score: 7 7 17½ 24 13 9 2 72.9 2325 2500 QG6 2.
1 GM Portisch, Lajos 2630 Hungary 1 1 1 3 3 3 0 0 100.0 2395 3195  
2 GM Bilek, István 2490 Hungary ½ 0 ½ 1 3 0 2 1 33.3 2340 2215  
3 GM Lengyel, Levente 2485 Hungary   ½ ½ 1 2 0 2 0 50.0 2360    
4 GM Bárczay, László 2450 Hungary 1 ½ 1 3 2 1 0 83.3 2310 2583  
5 IM Forintos, Győző 2485 Hungary 1 ½ 1 3 2 1 0 83.3 2317 2590  
6 IM Dely, Péter 2480 Hungary ½ ½   1 2 0 2 0 50.0 2355    
7 IM Csom, István 2480 Hungary 1 ½ 1 3 2 1 0 83.3 2297 2570  
8 IM Adorján, András 2465 Hungary   0   0 1 0 0 1 0.0 2475    
res. IM Ribli, Zoltán 2440 Hungary 1   1 2 2 2 0 0 100.0 2200    
res. Sax, Gyula 2400 Hungary 1   1 2 2 2 0 0 100.0 2255    
2496   W L W 3 2 0 1 4 : 2
ELO   Results matches + = - MP's