5th European Team Chess Championship: Bath 1973

<< [ Information || The Championship Final || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 || Statistics — final | Statistics — preliminaries ] >>

Hungary Hungary (HUN) — final

See context-sensitive help
Stage: The Championship Final RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: ROM YUG GER ENG POL SUI URS
Score: 3 33 56 21 24 11 58.9 2440 2505 3.
1 GM Portisch, Lajos 2650 Hungary ½ 1 ½ 1 ½ 5 2 3 0 70.0 2542 2691 3.
2 GM Szabó, László 2565 Hungary 1 0 0 1 ½ 0 ½ 3 7 2 2 3 42.9 2506 2456 6.
3 GM Bilek, István 2500 Hungary 1 0 ½ ½ ½ 1 0 7 2 3 2 50.0 2476 2476 3.
4 IM Ribli, Zoltán 2525 Hungary ½ ½ 1 ½ 1 1 0 7 3 3 1 64.3 2449 2551 2.
5 IM Csom, István 2540 Hungary 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 7 4 3 0 78.6 2432 2662 1.
6 IM Forintos, Győző 2460 Hungary ½ 1 0 1 ½ 1 4 6 3 2 1 66.7 2393 2518 2.
7 IM Adorján, András 2515 Hungary ½ ½ 1 ½ ½ 0 3 6 1 4 1 50.0 2422 2422 5.
8 IM Sax, Gyula 2460 Hungary 1 ½ 1 1 0 ½ 4 6 3 2 1 66.7 2397 2522 1.
1 res. IM Honfi, Károly 2450 Hungary 1 ½ 0 3 1 1 1 50.0 2303 2303
2 res. Tompa, János 2445 Hungary 0 ½ ½ 2 0 1 1 25.0 2350
2527 W L W W W L L 7 4 0 3 8 : 6
ELO Match results matches + = - MP's