7th Soviet Team Chess Cup: Rostov-on-Don 1971

<< [ Information || Final A | Final B || Group 1 | Group 2 | Group 3 || Statistics ] >>

Final B

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

5th round

VODN URS Vodnik 2200 2½ : 6½ 2200 Moldova URS MOLD
Reshko ½ - ½ Mosionzhik
Chernikov 1 - 0 Klovsky
Kudinov 0 - 1 Giterman
Semenov 0 - 1 Nevednichy
Shutrov 0 - 1 Shusterman
Markovsky 0 - 1 Marants
Belenkaya ½ - ½ Mosionzhik
Blagonadezhnaya ½ - ½ Nevednichaya
Baryshnikova 0 - 1 Drel

ZENI URS Zenit 2200 5 : 4 2301 Dinamo URS DINA
Ignatiev ½ - ½ 2590 GM Bronstein
Bukhman 1 - 0 2480 IM Dzindzichashvili
Belov 1 - 0 2440 Volovich
Murei ½ - ½ Kotkov
Bykov 1 - 0 Ubilava
Lyashenko 0 - 1 Gofshtein
Kasinova ½ - ½ Kobaidze
Kalashnikova ½ - ½ Ostry
Volkova 0 - 1 Titorenko

Daugava (DAUG) received a bye.

<< Standings after 5th round

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5
7. MOLD 21 6 BYE
-
DINA
DAUG
ZENI
VODN
8. DAUG 20 6 ZENI
VODN
MOLD
DINA
BYE
-
9. ZENI 18 4 DAUG
BYE
-
VODN
6
MOLD
DINA
5
10. DINA 18 3 VODN
6
MOLD
BYE
-
DAUG
ZENI
4
11. VODN 13 1 DINA
3
DAUG
ZENI
3
BYE
-
MOLD