7th Soviet Team Chess Cup: Rostov-on-Don 1971

<< [ Information || Final A | Final B || Group 1 | Group 2 | Group 3 || Statistics ] >>

Qualifying group 1

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd ]

3rd round

SOVA URS Soviet Army 2436 4½ : 4½ 2356 Lokomotiv URS LOKO
GM Vasiukov 2570 0 - 1 2520 IM Zaitsev
GM Furman 2540 0 - 1 2640 GM Polugaevsky
GM Liberzon 2540 1 - 0 2575 GM Krogius
IM Tukmakov 2565 0 - 1 Borisenko
IM Savon 2570 ½ - ½ 2470 IM Yudovich
GM Karpov 2540 1 - 0 Lysenko
WIM Bilunova ½ - ½ WIM Medianikova
WIM Skegina ½ - ½ WIM Borisenko
Ostrovskaya 1 - 0 Kuperman

DINA URS Dinamo 2312 6 : 3 2200 Vodnik URS VODN
GM Bronstein 2590 1 - 0 Reshko
IM Dzindzichashvili 2480 0 - 1 Chernikov
GM Gurgenidze 2540 1 - 0 Kudinov
Kotkov ½ - ½ Semenov
Ubilava 1 - 0 Khokhlovkin
Gofshtein ½ - ½ Markovsky
Kobaidze 0 - 1 Belenkaya
Ostry 1 - 0 Blagonadezhnaya
Titorenko 1 - 0 Baryshnikova

<< Standings after 3rd round

See context-sensitive help
fin no. code pts MP 1 2 3
A 1. SOVA 16½ 5 DINA
5
VODN
7
LOKO
2. LOKO 16½ 3 VODN
DINA
SOVA
B 3. DINA 15½ 4 SOVA
4
LOKO
VODN
6
4. VODN 0 LOKO
½
SOVA
2
DINA
3