17th Chess Olympiad: Havana 1966

<< [ Information || Final A | Final B | Final C | Final D || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 || Statistics ] >>

Hungary Hungary (HUN)

See context-sensitive help
Stage: Group 6 Final A RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th pts gms + = - % pos.
Opponent: NED PAN VEN TUN BEL CUB LIB NOR YUG ARG BUL CSR USA CUB DEN URS ESP ISL GDR ROM
Score: 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 57 80 42 30 8 71.3 3.
1 GM Portisch, Lajos Hungary ½ 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 0 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 11½ 16 8 7 1 71.9 5.
2 GM Szabó, László Hungary 1 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 11 15 7 8 0 73.3 2.
3 GM Bilek, István Hungary 1 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 11½ 15 8 7 0 76.7 3.
4 GM Lengyel, Levente Hungary 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ 0 ½ 0 4 10 2 4 4 40.0
1 res. IM Forintos, Győző Hungary 1 1 0 1 1 0 1 ½ 1 1 ½ 0 8 12 7 2 3 66.7 4.
2 res. IM Bárczay, László Hungary 1 1 1 1 +w/o 1 ½ 1 ½ 1 1 1 11 12 10 2 0 91.7 1.
W W W W W W W W D D W L D W W D W W W W 20 15 4 1 34 : 6
Match results matches + = - MP's