17th Chess Olympiad: Havana 1966

<< [ Information || Final A | Final B | Final C | Final D || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 || Statistics ] >>

Hong Kong Hong Kong (HKG)

See context-sensitive help
Stage: Group 1 Final D RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th pts gms + = - % pos.
Opponent: URU PHI URS SUI ESP SWE MNC MEX PAN MNC NCA LIB BOL MAR RSA CYP
Score: ½ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 13½ 64 8 11 45 21.1 52.
1 Ko Chi Hong Kong 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 16 0 3 13 9.4 48.
2 Sin Kuen Hong Kong 0 0 0 0 0 -w/o 1 0 0 0 ½ ½ 0 1 0 0 3 16 2 2 12 18.8 47.
3 Krouk, Efim Hong Kong 0 0 0 0 0 0.0
4 Fung Yee Wang Hong Kong ½ 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 1 ½ 16 3 5 8 34.4 31.
1 res. Hobson, Ronald Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 +w/o 0 0 0 1 16 3 1 12 21.9 16.
L L L L L L W L L L L W L L L D 16 2 1 13 5 : 27
Match results matches + = - MP's