9th Soviet Team Chess Championship: Moscow 1963

<< [ Information || Final A | Final B | Final C || Group 1 | Group 2 | Group 3 || Statistics ] >>

Final A

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

5th round

MOSC RUS Moscow city   7 : 3   Russian SFSR RUS RUS
GM Petrosian   1 - 0   GM Polugaevsky
GM Botvinnik   1 - 0   GM Kholmov
GM Smyslov   1 - 0   IM Krogius
GM Bronstein   ½ - ½   GM Antoshin
GM Averbakh   ½ - ½   Lein
GM Vasiukov   ½ - ½   Shestoperov
Ussakovsky   1 - 0   Rashkovsky
WIM Kushnir   ½ - ½   Kozlovskaya
Katskova   0 - 1   Skegina
Kalashnikova   1 - 0   Konopleva

SPET RUS Leningrad city   5½ : 4½   Belorussian SSR BLR BLR
GM Korchnoi   ½ - ½   GM Boleslavsky
GM Taimanov   1 - 0   IM Veresov
GM Spassky   0 - 1   IM Suetin
IM Vladimirov   1 - 0   Roizman
IM Furman   ½ - ½   Saigin
Osnos   ½ - ½   Litvinov
Faibisovich   0 - 1   Kapengut
WIM Volpert   ½ - ½   WIM Zvorykina
WIM Rudenko   1 - 0   Archakova
Kristol   ½ - ½   Golovei

UKR UKR Ukrainian SSR   4½ : 5½   Georgian SSR GEO GEO
GM Geller   0 - 1   Gurgenidze
GM Stein   1 - 0   Buslaev
Nikolaevsky   1 - 0   Shishov
Bannik   ½ - ½   Lomaya
Gufeld   ½ - ½   Kalatozishvili
Kots   ½ - ½   Chikovani
Bukhover   1 - 0   Dzindzichashvili
Idelchik   0 - 1   IM Gaprindashvili
Yakir   0 - 1   WIM Chaikovskaya
Benko   0 - 1   Alexandria

<< Standings after 5th round

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5
1. RUS 30 7 BLR
8
GEO
SPET
UKR
5
MOSC
3
2. MOSC 29½ 9 GEO
5
SPET
UKR
BLR
RUS
7
3. BLR 25 4 RUS
2
UKR
6
GEO
8
MOSC
SPET
4. SPET 24 5 UKR
5
MOSC
RUS
GEO
BLR
5. UKR 23 2 SPET
5
BLR
4
MOSC
RUS
5
GEO
6. GEO 18½ 3 MOSC
5
RUS
BLR
2
SPET
UKR