2nd European Team Chess Championship: Oberhausen 1961

<< [ Information || The Championship Final || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 || Statistics — final | Statistics — preliminaries ] >>

Hungary Hungary (HUN) — final

See context-sensitive help
Stage: The Championship Final RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th pts gms + = - % pos.
Opponent: CSR ESP GER URS YUG CSR ESP GER URS YUG
Score: 8 5 3 2 53 100 31 44 25 53.0 3.
1 GM Szabó, László Hungary ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 0 0 ½ 10 2 5 3 45.0 4.
2 GM Portisch, Lajos Hungary 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 10 4 5 1 65.0 1.
3 GM Barcza, Gedeon Hungary 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 10 2 7 1 55.0 4.
4 IM Bilek, István Hungary 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 10 3 5 2 55.0 2.
5 IM Flórián, Tibor Hungary 1 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 0 9 2 3 4 38.9 4.
6 IM Honfi, Károly Hungary 1 1 ½ 0 0 0 1 1 ½ 0 5 10 4 2 4 50.0 3.
7 IM Haág, Ervin Hungary 1 ½ 1 0 ½ 1 1 0 5 8 4 2 2 62.5 3.
8 Pogáts, József Hungary 1 1 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 6 10 4 4 2 60.0 2.
9 Forintos, Győző Hungary 0 1 1 1 1 0 ½ ½ 0 0 5 10 4 2 4 50.0 3.
10 Lengyel, Levente Hungary 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 10 2 7 1 55.0 4.
1 res. IM Szily, József Hungary ½ 0 ½ 2 0 1 1 25.0
2 res. Navarovszky, László Hungary ½ ½ 1 0 1 0 50.0
W W W L D L W W L L 10 5 1 4 11 : 9
Match results matches + = - MP's