4th Soviet Team Chess Championship: Voroshilovgrad 1955

<< [ Information || Preliminaries | The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

9th round

LTU LTU Lithuanian SSR 3½ : 4½ Ukrainian SSR UKR UKR
IM Cholmovas ½ - ½ Bannik
Vistaneckis ½ - ½ Lipnitsky
Čiukajevas ½ - ½ Zamikhovsky
Ostrauskas 0 - 1 Kots
Višomirskis ½ - ½ Shianovsky
Baršauskas 1 - 0 Usachyi
Lichtenfeld ½ - ½ Vitkovskaya
Čiukajeva. 0 - 1 Vaisberg

MOSC RUS Moscow city 2½ : 5½ Latvian SSR LAT LAT
GM Averbakh 1 - 0 Ģipslis
Vasiukov 0 - 1 Tāls
IM Simagin ½ - ½ Kļaviņš
Antoshin 0 - 1 Zilbers
Moiseev 0 - 1 Klovāns
Ravinsky ½ - ½ Klasups
WIM Bykova 0 - 1 Lauberte
Voitsik ½ - ½ Nakhimovskaya

GEO GEO Georgian SSR 1 : 7 Russian SFSR RUS RUS
Shishov 0 - 1 Lutikov
Gurgenidze 0 - 1 Polugaevsky
Buslaev 0 - 1 Shamkovich
Sorokin 0 - 1 IM Nezhmetdinov
Georgadze ½ - ½ Zurakhov
Eliozishvili 0 - 1 Stoliar
Kakabadze ½ - ½ Filanovskaya
Gogiava 0 - 1 Bondarenko

EST EST Estonian SSR 5 : 3 Belorussian SSR BLR BLR
Randviir ½ - ½ GM Boleslavsky
Arulaid 0 - 1 Suetin
Nei 1 - 0 Saigin
Mikkov 1 - 0 Sokolsky
Heuer ½ - ½ IM Veresov
Rozhdestvenski ½ - ½ Shagalovich
Rootare ½ - ½ Nevidomskaya
Nalting 1 - 0 Nekrasova

SPET RUS Leningrad city 6½ : 1½ Uzbek SSR UZB UZB
GM Taimanov 1 - 0 Mukhitdinov
IM Korchnoi 1 - 0 Birbrager
Byvshev ½ - ½ Nazarov
Cherepkov ½ - ½ Khodzhaev
IM Chekhover 1 - 0 Elbekov
Kopylov ½ - ½ Sarvarov
Rudenko 1 - 0 Pronina
Semenova 1 - 0 Kozlovich

<< Standings after 9th round

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. RUS 48 16 MOSC
6
LAT
UZB
UKR
BLR
SPET
5
EST
LTU
GEO
7
2. SPET 46½ 14 EST
5
LTU
GEO
6
MOSC
6
LAT
RUS
3
UKR
BLR
UZB
3. UKR 42 12 GEO
MOSC
LAT
RUS
UZB
7
BLR
5
SPET
EST
5
LTU
4. LAT 38½ 10 UZB
5
RUS
UKR
BLR
3
SPET
EST
LTU
3
GEO
5
MOSC
5. EST 37 10 SPET
3
UZB
LTU
GEO
4
MOSC
4
LAT
RUS
UKR
3
BLR
5
MOSC 37 10 RUS
2
UKR
BLR
4
SPET
2
EST
4
LTU
5
GEO
6
UZB
6
LAT
7. LTU 35 8 BLR
SPET
EST
UZB
GEO
5
MOSC
3
LAT
5
RUS
UKR
8. BLR 32 6 LTU
GEO
MOSC
4
LAT
5
RUS
UKR
3
UZB
4
SPET
EST
3
9. GEO 24 3 UKR
½
BLR
SPET
2
EST
4
LTU
3
UZB
5
MOSC
2
LAT
3
RUS
1
10. UZB 20 1 LAT
3
EST
RUS
LTU
UKR
1
GEO
3
BLR
4
MOSC
2
SPET