4th Soviet Team Chess Championship: Voroshilovgrad 1955

<< [ Information || Preliminaries | The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

4th round

RUS RUS Russian SFSR 4½ : 3½ Ukrainian SSR UKR UKR
Lutikov 0 - 1 Bannik
Polugaevsky 0 - 1 Lipnitsky
Shamkovich ½ - ½ Zamikhovsky
IM Nezhmetdinov 1 - 0 Kots
Zurakhov 1 - 0 Shianovsky
Stoliar ½ - ½ Usachyi
Filanovskaya 1 - 0 Vitkovskaya
Bondarenko ½ - ½ Vaisberg

MOSC RUS Moscow city 2 : 6 Leningrad city RUS SPET
GM Averbakh ½ - ½ GM Taimanov
Vasiukov 0 - 1 IM Korchnoi
IM Simagin 0 - 1 Byvshev
Antoshin 0 - 1 Cherepkov
Moiseev ½ - ½ IM Chekhover
Ravinsky 0 - 1 Kopylov
WIM Bykova ½ - ½ Rudenko
Voitsik ½ - ½ Semenova

LAT LAT Latvian SSR 3 : 5 Belorussian SSR BLR BLR
Ģipslis ½ - ½ GM Boleslavsky
Tāls ½ - ½ Suetin
Kļaviņš 0 - 1 Saigin
Zilbers ½ - ½ Sokolsky
Klovāns 0 - 1 IM Veresov
Klasups ½ - ½ Shagalovich
Lauberte ½ - ½ Nevidomskaya
Nakhimovskaya ½ - ½ Nekrasova

GEO GEO Georgian SSR 4 : 4 Estonian SSR EST EST
Shishov 1 - 0 Randviir
Gurgenidze 1 - 0 Arulaid
Buslaev ½ - ½ Nei
Sorokin 0 - 1 Mikkov
Georgadze ½ - ½ Heuer
Eliozishvili 0 - 1 Rozhdestvenski
Kakabadze 1 - 0 Rootare
Gogiava 0 - 1 Nalting

UZB UZB Uzbek SSR 2½ : 5½ Lithuanian SSR LTU LTU
Mukhitdinov ½ - ½ IM Cholmovas
Birbrager 0 - 1 Vistaneckis
Nazarov 1 - 0 Čiukajevas
Khodzhaev 0 - 1 Ostrauskas
Elbekov 0 - 1 Višomirskis
Sarvarov 0 - 1 Baršauskas
Pronina 1 - 0 Lichtenfeld
Kozlovich 0 - 1 Čiukajeva.

<< Standings after 4th round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. SPET 22½ 8 EST
5
LTU
GEO
6
MOSC
6
LAT RUS UKR BLR UZB
2. RUS 21½ 8 MOSC
6
LAT
UZB
UKR
BLR SPET EST LTU GEO
3. EST 18 5 SPET
3
UZB
LTU
GEO
4
MOSC LAT RUS UKR BLR
4. UKR 18 4 GEO
MOSC
LAT
RUS
UZB BLR SPET EST LTU
5. BLR 17 5 LTU
GEO
MOSC
4
LAT
5
RUS UKR UZB SPET EST
6. LTU 16 4 BLR
SPET
EST
UZB
GEO MOSC LAT RUS UKR
7. LAT 15 2 UZB
5
RUS
UKR
BLR
3
SPET EST LTU GEO MOSC
8. MOSC 13½ 3 RUS
2
UKR
BLR
4
SPET
2
EST LTU GEO UZB LAT
9. GEO 10 1 UKR
½
BLR
SPET
2
EST
4
LTU UZB MOSC LAT RUS
10. UZB 0 LAT
3
EST
RUS
LTU
UKR GEO BLR MOSC SPET