4th Soviet Team Chess Championship: Voroshilovgrad 1955

<< [ Information || Preliminaries | The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

3rd round

UKR UKR Ukrainian SSR 4½ : 3½ Latvian SSR LAT LAT
Bannik ½ - ½ Ģipslis
Lipnitsky ½ - ½ Tāls
Zamikhovsky 1 - 0 Kļaviņš
Kots 0 - 1 Zilbers
Shianovsky 1 - 0 Klovāns
Usachyi 0 - 1 Klasups
Vitkovskaya ½ - ½ Lauberte
Vaisberg 1 - 0 Nakhimovskaya

EST EST Estonian SSR 4½ : 3½ Lithuanian SSR LTU LTU
Randviir ½ - ½ IM Cholmovas
Arulaid ½ - ½ Vistaneckis
Nei 1 - 0 Čiukajevas
Mikkov 1 - 0 Ostrauskas
Heuer ½ - ½ Višomirskis
Rozhdestvenski ½ - ½ Baršauskas
Rootare ½ - ½ Lichtenfeld
Nalting 0 - 1 Čiukajeva.

SPET RUS Leningrad city 6 : 2 Georgian SSR GEO GEO
GM Taimanov 1 - 0 Shishov
IM Korchnoi 1 - 0 Gurgenidze
Byvshev 1 - 0 Buslaev
Cherepkov 0 - 1 Sorokin
IM Chekhover ½ - ½ Georgadze
Kopylov 1 - 0 Eliozishvili
Rudenko ½ - ½ Kakabadze
Semenova 1 - 0 Gogiava

BLR BLR Belorussian SSR 4 : 4 Moscow city RUS MOSC
GM Boleslavsky ½ - ½ GM Averbakh
Suetin ½ - ½ Vasiukov
Saigin 1 - 0 IM Simagin
Sokolsky 1 - 0 Antoshin
IM Veresov 0 - 1 Moiseev
Shagalovich 1 - 0 Ravinsky
Nevidomskaya 0 - 1 WIM Bykova
Nekrasova 0 - 1 Voitsik

RUS RUS Russian SFSR 6½ : 1½ Uzbek SSR UZB UZB
Lutikov 1 - 0 Mukhitdinov
Polugaevsky ½ - ½ Birbrager
Shamkovich 1 - 0 Nazarov
IM Nezhmetdinov 1 - 0 Khodzhaev
Zurakhov 1 - 0 Elbekov
Stoliar 1 - 0 Sarvarov
Filanovskaya 0 - 1 Pronina
Bondarenko 1 - 0 Kozlovich

<< Standings after 3rd round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. RUS 17 6 MOSC
6
LAT
UZB
UKR BLR SPET EST LTU GEO
2. SPET 16½ 6 EST
5
LTU
GEO
6
MOSC LAT RUS UKR BLR UZB
3. UKR 14½ 4 GEO
MOSC
LAT
RUS UZB BLR SPET EST LTU
4. EST 14 4 SPET
3
UZB
LTU
GEO MOSC LAT RUS UKR BLR
5. BLR 12 3 LTU
GEO
MOSC
4
LAT RUS UKR UZB SPET EST
6. LAT 12 2 UZB
5
RUS
UKR
BLR SPET EST LTU GEO MOSC
7. MOSC 11½ 3 RUS
2
UKR
BLR
4
SPET EST LTU GEO UZB LAT
8. LTU 10½ 2 BLR
SPET
EST
UZB GEO MOSC LAT RUS UKR
9. UZB 6 0 LAT
3
EST
RUS
LTU UKR GEO BLR MOSC SPET
GEO 6 0 UKR
½
BLR
SPET
2
EST LTU UZB MOSC LAT RUS